Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

20. jaanuar 2015

10 asja Hiiumaa heaks

10 konkreetset ja teostatavat asja Hiiumaa heaks,

millega olen seni tegelenud ja kavatsen edasi tegeleda. Ning millel on suur mõju ka Hiiumaa heaks.

1. Hiiumaa suurim väärtus on saare ilus loodus. Selle risustamine suurte elektrituulikutega rikuks elukeskkonna hiidlaste endi jaoks ning langeks ka suvehiidlaste ja turistide huvi saare vastu. Sellega koos väheneks töökohtade arv, teenistusest jääks ilma paljud teenindajad, kaupmehed, ehitajad, autojuhid jne. Ainsa Riigikogu liikmena algatasin seaduseelnõu suurte tuulegeneraatorite keelamiseks Hiiumaal. Kavatsen selle eelnõu peale minu valimist Riigikogusse uuesti menetlusse anda.

2. Riik peab kaasa aitama töökohtade loomisele kohapeal. Näiteks tuleb Hiiumaa Ametikooli tuua rohkem erialasid ning soodustada nende lõpetajate tööle jäämist Hiiumaale. Selle asemel, et PPA radarvaatluse töötajaid veelgi rohkem Tallinna viia, tuleks kaaluda kõigi Eesti radarvaatlejate Kärdlasse toomist.

3. Praamiliiklus on Hiiumaa elusoon. Tuleb suurendada riigipoolset rahastamist selleks, et praamid liiguksid Heltermaalt Rohukülasse ja tagasi 1-2 korda päevas rohkem kui täna (ka nädalalõppudel). Bussiliiklus tuleb praamiliiklusega siduda nii, et mõlemalt poolt oleks võimalik nii praamile kui praamilt sujuvalt alati edasi liikuda kas Haapsalusse või Kärdlasse ja Käinasse. Sõru-Triigi liin tuleb muuta kaasaegseks praamiliiniks nii, et hiidlastel oleks ka teine värav.

4. Hiiumaale peab lendama suurem liinilennuk kui täna ja seda  2 korda päevas iga päev, reiside ära jätmised on lubamatud.

5. Kui Haapsalu raudtee välja ehitatakse, tuleb selle pikendus viia Rohukülani. See võimaldaks hiidlastel auto Heltermaale jätta, jalgsi praamile minna ja siis rongiga Tallinna sõita. Seni tuleb viia sisse põhimõte, et igale praamile peab saama bussiga ja iga praami vastas peab olema buss, mis viib vähemalt Haapsalusse.

6. Tänu IRLi maksureformile hakkavad pooled hiidlased rohkem palka kätte saama.

7. Hiiumaa haiglale tuleb lisada riigieelarvest  200.000 € aastas. See pole koht, kus optimeerida ja kokku hoida, saarel asuva haigla näol on tegemist eelkõige regionaalpoliitilise asutusega.

8. Külastusmajanduse ergutamiseks tuleks investeerida150.000 € aastas, millega saab Hiiumaa heaks palju ära teha: korraldada täna kiratsema kippuvaid festivale ja üritusi, reklaamida saare vaatamisväärsusi ja turismiatraktsioone ning heakorrastada avalikku ruumi. Selle saamiseks tuleb mitte-hiidlaste praamipileti hinnale  lisada 1 €. See on vähem kui kohvitassi maksumus,

9. Kooseluseaduse läbisurumine reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide poolt oli samm oma rahva tahte vastu. See lõhestab ühiskonda ja vähendab usaldust Eesti riigi vastu. Pärsib inimeste entusiasmi ja halvendab töömeeleolu. Tuleb pidurdada selle seaduse rakendamine.

10. Vanemapension tuleb taastada. Ka see meede on eriti oluline just piirkondadele, mille probleemiks on elanikkonna vähenemine ning noorte lahkumine. Vanemaks olemine tuleb lihtsalt väärtustada. Hiiumaal oleks see ka paljudele pensionäridele täiendav tulu.