Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

5. veebruar 2015

10 sammu Haapsalu ja Läänemaa heaks

1. Haapsalu  suurim väärtus on tema asukoht kaunis kohas, parajal kaugusel pealinnast. Seetõttu oleks kõige tõhusam samm Haapsalu ja Läänemaa arengu soodustamiseks kaasaegse ja mugava rongiliikluse sisse seadmine Haapsalu ja Tallinna vahel. Sagedusega 12 rongi päevas töötav Tallinn-Haapsalu-Rohuküla raudtee lahendab kaks suurt ülesannet. Kõigepealt elavdab see Haapsalu ja Läänemaa ettevõtlust, tuues uue püsiva klientidevoolu nii spa-dele, majutuskohtadele, toitlustus-, teenindus- ja kaubandusasutustele kui taksojuhtidele. Ning teiseks, kiire rongiliiklus võimaldab läänlastel, kes seda soovivad, mugavalt, soodsalt ja turvaliselt pealinnas tööl käia. Ja loomaaias või ooperis. Rääkimata sellest, et kaasaegne rongiühendus tooks läänlastele ajaliselt palju lähemale ka lennujaama ja reisisadama. Haapsalu raudtee taastamine on vaid tahtmise küsimus, peame selleks väljastama riiklikke infrastruktuurivõlakirju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Haapsalust peab saama Hea Elamise Linn.

2. Riik peab kaasa aitama töökohtade loomisele kohapeal.  Näiteks tuleb laiendada ametikoolis õpetatavate erialade arvu, et noortel oleks võimalus kodulinnas õppida ja hiljem töökoht leida. Soodustada tuleb turismi- ja puhkemajandusega seotud teenuste osutamist, parandades ja korrastades selleks vajalikku infrastruktuuri. Näiteks jahtsadamad, rannapromenaad ja kergliiklusteed.

3.  Represseeritutele kord aastas ette nähtud taastusravi tuleb selleks õigust omavatele kohalikele inimestele hakata andma Haapsalu raviasutustes. Täna pakub riik taastusravi võimalust Haapsalust kaugel Kesk-Eestis paiknevas raviasutuses ning paljud eakamad inimesed ei suuda seetõttu neile ette nähtud teenust kasutada. Taastusravi korraldamine Haapsalus tooks aga linnale ka lisasissetulekut.

4. Eesti riigiasutused ja ametid peavad oma konverentse, koolitusi ja teisi üritusi ka talveperioodil hakkama viima läbi Haapsalu spa-de konverentsiruumides. Kuigi see võib kohati olla sarnaste ürituste Tallinnas korraldamisest kallim, oleks see regionaalpoliitiliselt oluline samm, tuues Haapsalu ettevõtetele kliente ka väljaspool turismi tipphooaega.

5. Mere ääres  elamisel ei tohi unustada turvatunde loomist. Merepäästel on turvalisuse tagamisel oluline roll, päästeseltsidele tuleb tagada jätkusuutlik tegevus. Läänemaa vabatahtlike merepäästjate tehnilise võimekuse tõstmiseks tuleb riigi poolt soetada veesõidukeid kogumaksumuses 300 000 eurot ning iga-aastaseid tegevuskulusid tuleb katta 5 000 euro ulatuses. Vabatahtliku merepääste liikumine on osa kodanikuühiskonnast.

6.  Riigieelarvest tuleb eraldada 500 000  eurot Haapsalu jahtsadamate faarvaatri süvendamiseks ja linna akvatooriumi välja ehitamiseks, et ka suuremad jahid saaksid kesklinnale lähemal asuvatesse sadamatesse siseneda.

7. Tänu IRLi maksureformile hakkavad pooled läänemaalased rohkem palka kätte saama. Ka paljudel pensionäridel suureneb pensionist kätte saadav osa.

8. Regionaalpoliitiliselt on olulised tegevused nii rannakalapüük kui ka põllumajandus. Rannapüüki tuleb hinnata kui randlaste elulaadi, mille jätkamiseks on vaja hakata rannakalureid toetama kokku    100 000 euroga aastas. Samuti peab korraldama püügilubade jagamise printsiibil, mis jätaks 5 – 10% olemasolevast võimalusest reservi, et tekitada ka noortele huvi ja võimalus rannapüügiga tegelemiseks. Riigieelarveliste vahendite arvelt tuleb taastada reformierakondlaste poolt ära võetud nn top-up osa.

9.  Vanemapension tuleb taastada. Ka see meede on eriti oluline just piirkondadele, mille probleemiks on elanikkonna vähenemine ning noorte lahkumine. Vanemaks olemist tuleb lihtsalt väärtustada. Läänemaal oleks see ka paljudele pensionäridele täiendav tulu.

10. Kooseluseaduse läbisurumine reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide poolt oli samm oma rahva tahte vastu. See lõhestab ühiskonda ja vähendab usaldust Eesti riigi vastu. Sellise sõnumi levitamine kahandab ka turistide ja külaliste huvi Eesti vastu, pärsib seeläbi ka läänemaalaste  entusiasmi ja halvendab töömeeleolu. Seetõttu tuleb pidurdada selle seaduse rakendamine.