Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

1. veebruar 2006

Abiks Ansipile

Peaminister kaitseb tulumaksu alandamist põhjendatult ja ausalt. Samuti ettevõtte tulumaksuvabastuse säilimist. Aga siiski vaid teisejärgulise argumendiga – „ Raha rohkem kätte”. Vastased ütlevad: „ Mis siis – paras piir on juba käes. Kui vähendada tulumaksu veel rohkem, ei saa riik täita kodanike huvides muid funktsioone. Olulisem argument oleks viidata tulumaksu olemusele – tulumaks on efektiivsuse pärssimise maks.

Nii nagu inimesed töötavad absoluutses enamuses suurema palga nimel, nii töötavad ettevõtted omaniku varanduse suurendamise nimel läbi kasumi suurendamise. Neid saab aga üldjuhul suurendada läbi efektiivsuse. Maksustades palka ja kasumit tulumaksuga maksustatakse tegelikult efektiivsust. Nii võiksid toimida Kilpla mehed.
Suurendades tubakatoodete aktsiisi vähendame nende kasutamist, suurendades tulumaksu vähendame efektiivsust ja vastupidi. Argument, et kogu maailm teeb nii, näitab argumenteerijate argumentide puudumist. Võitlus tulumaksu alandamise eest on võitlus üleilmse tohmaklusega. Jõudu peaministrile.

Iseasi on aga kuidas tululumaksu vähendada. Nii tulumaksuvaba miinimumi tõstmine kui määra langetamine on maksu alandamine. Esimene neist vähendab kõigil palgasaajatel tulumaksu võrdse summa võrra, teine aga proportsionaalselt suurema palgalistel rohkem. On igaühe südametunnistuse asi, kumba tulumaksuvähendamise teed toetada. Mitte ettevõtluse tulumaks ei tule taastada vaid eraisikute tulumaks tuleb samm sammult viia ka nullini.

Samuti vajab eraldi arutamist, kui palju suurendada teisi makse kompenseerimaks riigieelarves tekkivat puudujääki selliselt, et üldine maksukoormus ei suureneks.