Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

15. veebruar 2012

ACTA tõi aktivistid tänavatele

ACTA-ga seotud protsessi suurimaks saavutuseks on, et kodanikuühiskond Eestis on saanud uue hoo ja huvigrupid julgevad ja oskavad oma arvamust kuuldavalt välja öelda.

Suur tänu kõikidele, kes mu Riigikogu e-mailile või ka isiklikule aadressile ACTA teemalisi pöördumisi saatsid. Üldiselt ma ikka vastan mulle tulnud kirjadele, kuid kuna seekord oli arusaadavalt tegemist pigem demonstratsiooni kui sisulise aruteluga – suurem osa kirju olid täpselt samas sõnastuses ning saadetud ka kõigile teistele Riigikogu liikmetele – ei jõudnud ma kõigile vastata. Aga teie e-mailid on mul alles, kui midagi olulist on teatada, siis küllap kirjutan.

Meie fraktsioon (IRL) asus seisukohale, et ACTA tuleb arutamiseks tuua parlamendi ette, selle mõjud tulevikule peab läbi analüüsima ja asjalikud küsimused peavad saama enne ACTA vastu võtmist vastused. Autoriõigused internetis peavad olema tagatud viisil, et digikeskkond areneks ja internetivabadus säiliks.

Ma ise tahaks tulevikus kõik mulle vajalikud ja olulised materjalid, info ja teosed interneti kaudu kätte saada ja  kui tegemist ei ole avalikuks ja tasuta kasutamiseks ette nähtud teabega, olen nõus maksma õiglast tasu, loomulikult võimalikult odavat. Kuidas see õiglane tasu peaks kujunema, on pikema artikli teema ja siinkohal paari lausega ütlema ei hakka, et ei tekiks kontekstist välja kistud sõnadest tuletatud pealkirju.