Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

30. august 2005

Aitame Teid meeleldi, hr kaitseminister!

Sain eile kaitseministrilt sõnumi. Härra Jõerüüdi nõunik andis meile teada, et minister ei soovi minuga isegi kaua otsitud ja pikalt ette kokku lepitud ajal ajal kohtuda. Sest ministri meelest polevat sõjasadama Miinisadamas paiknemisele alternatiivi. Teate sisulisem osa oli aga kaitseministeeriumi poolne ootus, et Tallinna linn otsiks sõjasadamale sobiva koha. Teeme seda suurima heameelega!

Korrektsuse mõttes saatsin härra Jõerüüdile ka kirja, kus küsin tema volitusele kinnitust. Luban, et niipea kui saame kinnituse, koostame linnavalitsuses töörühma sõjasadamale õige koha leidmiseks. Minu meelest ei tohi nii selges küsimuses mingite pr-showdega venitada ja maksumaksjate raha advokaatidele maksta. Kaid tuleb korda teha, rand avada ja jutul lõpp!

Kaitseministrile saatsin sellise kirja:

Austatud härra Kaitseminister Jaak Jõerüüt

Sain kätte Teie sõnumi soovimatusest arutada linnaga sõjasadamale sobivat asukohta. Palun kinnitage kirjalikult telefonis Teie nõuniku poolt antud volitusi Tallinna Linnavalitsusele alustada kõnelusi NATO sõjasadamale sobiva sadama-ala leidmiseks Eestis.

Oleme siiralt huvitatud Tallinna sadama-ala avamisest linlastele ja sõjasadamat avatud rannajoone kontseptsioon ette ei näe. Miinisadama ala avamine linlastele seisab aga just sõjasadama taga. Meil oli ju Teiega kokkulepe, et sõjasadamale uue sobiva asukoha leidmine on eeltingimus miinisadama kai avariiremondiks.

Kinnitan, et linnavalitsus on valmis koheselt pärast Teilt vastava kinnituse saamist alustama teiste omavalitsustega ja/või sobivate sadama omanikega vastavaid kõnelusi. Teen ettepaneku koheselt pärast sobiva sadamakoha leidmist alustada läbirääkimisi kai remondi mahu ja ajakava suhtes, rajamaks sinna väikelaevade sadamat ja takistamaks sadama edasist lagunemist.

Pean oluliseks remontida kaid mõistlikult, hoides kokku avaliku sektori vahendeid. Samuti peame kai parandamisel arvestama eelkõige kai tulevast funktsiooni väikelaevade sadamana. Ei ole ratsionaalne kulutada raha peamiselt seetõttu, et see meile eraldatud on ja meil võibolla tulevikus hangitavatel sõjalaevadel hetkel kuskil sildumiskohta ei ole. NATO eraldab selle raha ka mõistliku koha peale.

Lugupidamisega

Tõnis Palts
Linnapea