Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

2. aprill 2013

Avalik diskussioon proua Kadri Simsoni maksualaste uitmõtetega

Ilmunud arvamus.postimees.ee-s 02.04.2013, täispikk versioon:
Kahjuks ei luba mu vanakooli lastetuba kasutada ligilikku retoorikat „ära kaaguta, jää vait“, eriti veel adresseerituna daamile. Seepärast pean pikemalt argumenteerima.

Esiteks lubage öelda, et arutelu astmelise tulumaksu sisseseadmise tegeliku mõju üle on iseenesest teisejärguline küsimus. Jah, astmeline tulumaks suurendaks solidaarsust, nagu muide tulumaksuvaba miinimumi tõstminegi. Astmelise tulumaksu idee on teatud rahvakihi seas populaarne küll, kuid vaid loosungina, mis ähvardab võtta rikastelt ja lubab anda vaestele, nagu talitas Robin Hood – jättes vahelt priske osa ka endale. Astmelise tulumaksu ära hoidmine on pigem põhimõtteline, me ei tohi lubada ühtegi sammu efektiivsust pärssivas ja Eesti imagot kahjustavas suunas.

Oluline on mõista, et tulumaksu kui tööjõumaksu tervikuna tuleb langetada. Vastupidiselt Teile arvan ma, et otseste maksude väiksem osakaal võrreldes kaudsete maksudega ei ole mitte puudus, vaid saavutus. Selline poliitika soodustab tarbimise asemel investeerimist ja efektiivsemat töötamist. Kui oleksime enne 2007. aastat suutnud käibemaksu suurendada ja tulumaksu veelgi jõulisemalt vähendada, oleks järgnenud kriis olnud meile kindlasti väiksema sügavusega, sest tegemist oli ületarbimise tagajärjega. Saan aru Teie murest, et kaudsete maksude kasv mõjub halvasti puudust kannatavatele inimestele. Aga see tuleb kompenseerida neile teisiti, näiteks peretoetuste või toimetulekutoetuste kaudu. Kõige parem kompensatsioon on ka vähemkindlustatutele siiski pensionide ja palkade suurendamine. Kuid muidugi tuleb seni teha ka otseseid leevendavaid samme, tõsta toimetuleku piiri, arvestades osa hädavajalikke kulusid nagu arsti visiiditasu selle sisse jne.

Samuti ei hakka ma õigustama vahepealset kriisist tingitud maksutõusu. Et Te, proua Kadri, seda rõhutate, on lihtsalt soov mitte näha kogu pilti. Maksualaseid otsuseid tehes tuleb aga arvestada nende mõju riigile ja majandusele tervikuna, see tähendab kõikidele kodanikele. Sealhulgas ka vähemkindlustatutele.

Teiseks ei ole mõistlik võidelda heade spetsialistide riiki toomise vastu. Sotsiaaldemokraadid ja Teie seda aga just teha kavatsete. Sotsiaalmaks on täpselt samasuguse mõjuga kui tulumaks. Kõik ettevõtlusorganisatsioonid on jõudnud järeldusele, et kõrgepalgaliste heade spetsialistide sissetoomisele ja nende siin hoidmisele oleks kasulik sotsiaalmaksu lae kehtestamine. Astmeline tulumaks aga nulliks sisuliselt ju selle mõju ja peletaks eemale ka meie oma tippspetsialistid. Ja kui sotsiaalmaksu lage ei seata, siis mõjuks see samuti soovitule vastupidiselt. Kas Te tõesti tahate, et meil oleks vähem haritud suurepalgalisi spetsialiste?

Kolmandaks. Teie ja sotsiaaldemokraatide argument, et astmeline tulumaks on hea seepärast, et see on arenenud riikides olemas, ei kannata kriitikat. Oletame, et keegi jookseb 100 aastat vanade ketsidega, mis on tänaseks täiesti kulunud. Kuigi näeme, et ta on nendega juba nii kaugele jooksnud, ei pane me ometi jalga samasuguseid vanu pastlaid, et temaga võistelda. Vastupidi – võtame kõige moodsamad tänapäevased spordijalatsid, eriti kui on kuulda, et ka vanad tegijad vaatavad juba kaasaegsete tossude järgi ringi. Riikide maksupoliitika ja põhjused erinevate süsteemide kasutamiseks on olnud läbi ajastute isesugused. Näiteks Venemaa mahajäämust ei saa seletada seal kehtiva ühetaolise tulumaksuga, põhjused on mujal ja üldine keskkond täiesti erinev. Utreerides võib väita, et ka Venemaal on kolmeastmeline tulumaks. Esimene on tavaline aste, millel on kõik lihtinimesed. Teine aste tuleb, kui veidigi rohkem teenid, siis võetakse kõik ära. Ja kolmas aste: kui liiga palju teenid, siis pannakse vangi. Ma ei ole kohanud ühtegi tõsiseltvõetavat uurimist, millest nähtuks, et riikide rikkus oleks kuidagi seotud astmelise tulumaksuga.

Neljandaks. Astmeline tulumaks maksustab efektiivsust. Turumajanduslikul tööjõuturul makstakse üldjuhul rohkem palka sellele, kes on efektiivsem. See on turumajanduse olemus ning pole mõtet püüda seda kummutada üksikute anomaalsete erandite näiteks toomisega. Riikidevahelises konkurentsis võidavad need, kes on efektiivsemad. Ehk kokkuvõttes need, kus inimesed töötavad efektiivsemalt. Keskerakondlased ja sotsiaaldemokraadid, kas Te tõesti tahate maksustada efektiivsemalt töötavaid inimesi veelgi „efektiivsemalt“? Ma väidan, et selline maksustamine mõjub tervikuna meie riigi konkurentsivõimet pärssivalt ja viib pikas perspektiivis soovitule täpselt vastupidisele tulemusele.

Viiendaks, astmeline tulumaks Teie poolt välja pakutud kujul tapab tärkava keskklassi, mis on aga iga stabiilse riigi vundamendiks. Me elame Euroopa Liidus, avatud turul. Siin tubli keskklassi kodanikuna elamiseks peaks sissetulek olema vähemalt 2000 € kuus. Kuidas saab meie keskklass tekkida, kui Teie ja sotsiaaldemokraadid tahavad hakata eriti jõhkralt maksustama palka üle 1000 € kuus? Välistame keskklassi tekke ja jätame kõik tavakodanikud võrdselt vaesteks edasi?

Kuuendaks. Astmeline tulumaks halvendaks Eesti mainet eeskujuliku majandussüsteemiga riigina. Eesti maksusüsteemi põhimõtted on eeskuju, mida püüavad rakendada ka vana Euroopa riigid. Pole vaja kaugele minna, piisab kui vaadata üle Soome lahe. Mis oleks põhjendus, et muutuda oivikust kahemeheks? Ainult siseriiklik populaarsus teatud sissetulekutaseme- ja konkreetse mõtteviisiga kodanike hulgas? Ei tasu ära, ka nemad saavad varsti aru, et keskklassina oleks palju mõnusam elada, kui igavesti edukamaid kadestades.

Lõpetuseks, tulumaksuvaba miinimumi tõstmisest kohe praegu. Nõus, et tulumaksuvaba miinimumi tuleb tõsta jõuliselt, see ongi kompromiss astmelisele tulumaksule. IRL arvates tuleb tulumaksu hakata arvutama palgaosalt, mis ületab 500 € kuus. Ja see tuleb viia ellu järkjärgult kolme-nelja aasta jooksul. Küsite, miks me kohe ei toeta Teie analoogset ettepanekut. Aga kuidas Te seda ette kujutate olukorras, kus me täidame koalitsioonilepingut Reformierakonnaga? Leping on leping, lepingupartneri eelistusena on täna elluviimisel tulumaksu määra vähendamine. Teisiti saaksime teha vaid siis, kui Reformierakond oleks nõus asendama tulumaksumäära vähendamise tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega. Kui me hakkaksime lepingut rikkuma, siis laguneks koalitsioon ja järgnev oleks praegusest olukorrast kindlasti hullem. Tõenäoliselt kukuksime populistlik-sotsialistlikku oportunismi, mille üheks väljenduseks oleks ka astmelise tulumaksu kehtestamine.

Ma usun, et ülalkirjutatust saavad aru ka kõik vastutustundlikud ettevõtjad ja lõpetavad igasuguse keserakonna ja sotsiaaldemokraatide rahalise toetamise.