Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

2. oktoober 2013

Demagoogia keskkonnakomisjonis

Riigikogu (pildi allikas Wikipedia, riigikogu.ee)Mu esitatud seaduseelnõu tuulegeneraatorite saartele ehitamise piiramiseks oli arutlusel Riigikogu keskkonnakomisjonis. Kõik osavõtjad peale ühe tunnistasid vajadust piirata turismist elatuvates piirkondades neid monstrumeid kui visuaalse reostuse tekitajaid. Ainus probleemi mittetunnistav riigikogu liige oli proua Annely Akkermann. Tema vastuväited olid äärmiselt demagoogilised. Näiteks, selle loogikaga võivat ka autod ära keelata, kuna need mõnele ei meeldi looduses. Ja veel, et see on ettevõtluse piiramine. No tule taevas appi! Autodega ei võigi igal pool sõita ja autosid ju ka piiratakse – kehtivad nõuded autode heitgaasidele, müratasemele, turvalisusele. Teiseks autod suurendavad meie mugavust, efektiivsust, neist on kasu, suured tuulegeneraatorid suurendavad vaid elektri hinda ja risustavad loodust. Piinlik sellist asja isegi seletada. Ja teatud juhtudel ettevõtlust piirataksegi – kõigi ühistes huvides. Prügiveoettevõtetel ei lubata prügi igal pool maha kallata kus pähe tuleb, meelelahutusasutused ei tohi öörahu ajal lärmakat muusikat lasta, Soome saarestikus peavad parvlaevad ahtrilaine vähendamiseks käiku aeglustama ja nii edasi.
Suuremale osale kohalolijaist tegi hoopis muret see, et tuugenite keeld ei sobi hästi looduskaitse seadusse. Seepärast rändas eelnõu praegu edasi Riigikogu juriidilisse ekspertiisi küsimusega, kas looduskaitseseadus on parim seadus, kus seda keeldu sätestada.
Asja tuleb kindlasti kiirendada, muidu keeravad sõnajalad ka Muhu nahka.