Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

13. november 2005

Demokraatia on surnud, elagu demokraatia!

Erakond on tugev siis, kui igal inimesel on õigus oma isiklikule arvamusele. Kui erakonnas hakatakse isikliku arvamuse pärast kellegi „asja arutama”, siis nõrgestatakse erakonda. Seni, kuni ei minda isiklikuks, vaid vaieldakse erinevate arenguteede või programmiliste seisukohtade üle, läheb erakond sellest vaid tugevamaks.

Pean kahetsusväärseks seda, et Riigikogu Res Publica fraktsiooni esimees härra Marko Pomerants esines avaldusega, kus ta ütles, et isiklike seisukohtade avaldamise eest tuleb arutada minu küsimust erakonnas.

Ma kutsun arutama erakonna liidreid Juhan Partsi, Taavi Veskimäge, Marko Mihkelsoni, Siim-Valmar Kiisleri ja teisi minu personaalküsimuse asemel minu poolt pakutud tegevuskava parempoolse Konservatiivse Allianssi tekitamiseks. Samuti on oluline kaasata sellesse arutelusse kõik erakonna piirkonnad, osakonnad ja liikmed. Need kümned lihtliikmed ja ka tipppoliitikud, kellega olen rääkinud, on pidanud minu poolt pakutavat väga oluliseks sammuks Eesti edu tagamisel tulevikus.

Minu seisukoht, mida ma julgen kõigile välja öelda vaatamata ähvardustele, on endine:

1. Keskerakond võidab seepärast, et valged jõud on killustatud.
2. Keskerakond teeb ikkagi lõpuks koalitsiooni Reformierakonnaga, sest Reformierakond ei ole printsipiaalne riigivarguste suhtes.
3. Isamaaliidu (IML) ja Res Publica (RP) programmilised seisukohad on paremal tiival kõige sarnasemad. Kõige suurem programmiline erinevus on neil omavahel nn venelaste küsimuses.
4. IML ja RP on juurtega Euroopas ühes parteis – EPP-s.
5. IML ja RP ühinemine Konservatiivseks Alliansiks annab võimaluse tekitada jõu, kes on võimeline valimistel rohkem kohti saama kui Keskerakond ja olema valimiste järgi valitsuse moodustajaks. Selline tugev valge erakond tooks poliitikasse palju uusi tipptegijaid, kes muretsevad südant Eesti tuleviku pärast. Selliste inimeste tulek suurendaks omakorda võiduvõimalust järgmistel valimistel. Valija ootus valge valitsuse järel toob valimiskastide ja e-hääletuse juurde valgekraed, kultuuritegelased jne, kes tõstavad oluliselt valimisaktiivsust. Viimast just valgete erakondade kasuks.
6. Kui Konservatiivne Allianss oleks valitsuse moodustaja oleks võimalik näiteks moodustada peamiselt parempoolsete vaadetega enam-vähem valge valitsus: Konservatiivne Allianss, Sotsid, Reformierakond. Eesti areng oleks kindlustatud ka tulevastele põlvedele.

Kokkuvõtteks: Nii Eestile kui ka konservatiivsete erakondade liikmetele oleks kasulik erakondade liitumine. Üheskoos tuleks leida ka venekeelse elanikkonna huvides tegevuskava, mis tegelikult parendaks nende tingimusi Eestis (vastupidiselt Keskerakonna ja Ühtse Venemaa lepingule, mis tegelikult ei muuda kohalike venelaste elu paremaks, vaid on sõlmitud Savisaare populistlike taotluste huvides) nii, et sellest ei saaks kannatada Eesti rahvuslikud väärtused.

Ületada on vaja vaid mõnede isikute arusaadavatest isiklikest huvidest tulenevad hirmud.