Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

15. detsember 2005

Erakonnatöö ja ametnikutöö ei ole üks ja seesama

Kommentaar tänases Eesti Päevalehes ilmunud loole 

Ise Eestist eemal olles lugesin täna hommikul internetist siin puhkenud diskussiooni Res Publica siseelu kohta. Mind kui endist linnapead solvab väga erakonna peasekretäri härra Ott Lumi seisukoht, mille kohaselt jagab Res Publica omavalitsuses töökohti vastavalt isikute poolt erakonnale osutatud teenete eest.

Ma ei tea kuidas on asjad korraldatud teistes linnades-valdades, kuid Tallinna linnavalitsusse võtsin ma tööle (ka nn „poliitilisteks” nõunikeks) inimesi ainult tulenevalt nendest ametialastest võimetest, teadmistest ja oskustest. Res Publicasse kuulumine oli pigem soovitav, et mul ja minu nõunikel oleks ühesugune maailmapilt ja parem side erakonnaga. Minu nõunikuna töötamise esmaeelduseks ei olnud isegi Res Publicasse kuulumine, rääkimata siis veel mingisugustest erakonnale osutatud teenetest.

Enn Kirsmani ülesandeks nõunikuna oli minu kui Tallinna linnapea töö sidumine abilinnapeade ja nende nõunikega, linnavoliokogu liikmete, linnakantselei ning linna ametite ja linnaosade ametnikega. Minu arvates sai Enn Kirsman oma tööga väga hästi hakkama. Nii palju kui mina tean, on Ennu töö suhtes minuga samal seisukohtal ka minu endised kolleegid-abilinnapead ning väga paljud linnavalitsuse ametnikud.

Res Publica esimees Taavi Veskimägi peab kiiresti midagi tõsist ette võtma, et erakond ei libiseks väärtushinnagutes Keskerakonna põllule ega ideoloogiliselt Reformierakonna kapsamaale. Nii kaotaks Res Publica oma näo täielikult ja lõplikult.