Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

27. august 2005

Haapsalu päevad Tallinnas? Loomulikult!

Käisin Haapsalus Tallinna päeva pidustustel. Tore algatus. Kuigi algul tundus üritusel pisut kampaaniamaik juures olevat, pole mõte tegelikult üldse halb. Traditsioon võiks olla kahesuunaline. Haapsalu päevad Tallinnas? Loomulikult. Ja mis mulle Haapsalus veel väga meeldib: Haapsalu rannas ei laiuta kaubasadamad ega sõjardid.

Mõeldes Haapsalu poole sõites, mida Haapsalu rahvale oma tervituskõnes öelda, meenus mulle üks suur vastuolu. Meelitades Eestisse järjest rohkem välisturiste, oleme jätnud siseturismi arengu unarusse. Meil on küll palju tublisid turismitalunikke ja seiklusretkede korraldajaid, kuid riiklikul tasemel räägime siseturismist vähe. See on viga. Sest iga lennukitäis rahvast, mis Tallinna lennuväljalt Türki või Kanaaridele lendab, suurendab meie jooksevkonto defitsiiti. Kulutades soojamaa turismireisil oma Eestis teenitud raha, viivad eesti turistid meie rahvuslikku rikkust riigist välja. Sellega annavad nad tööd ja tulu lõunamaa inimestele, aga see raha läheb Eesti majandusele kaotsi.

Seepärast peakski Tallinn näitama üles vastutustunnet ning aitama kaasa siseturismi arengule. Oleks normaalne, et täna Tallinna päevade traditsiooni algatades mõtleksime ka teisele poolele. Eesti on tervik ning Eesti arengu vedurina peab Tallinn pakkuma ka teistele Eesti linnadele võimalust end Tallinnas tutvustada. See aitaks kaasa nii välisturistide siiameelitamisele kui siseturismile. Ja linnade vahelisele koostööle. Siseturismi kasv toetaks jooksevkonto defitsiidi vähendamist. Selle asemel, et oma raha Türki viia, võiks tallinlased hoopis rohkem Haapsalus või Kuressaares puhata.

Arvan, et siseturismi aeglase arengu peamine põhjus on väikelinnade, nagu Kuressaare ja Haapsalu ebapiisav teavitustöö. Tallinn on valmis aitama kaasa siseturismi arengule. Esimesteks sammudeks võikski olla Haapsalu ja Kuressaare päevad Tallinnas.

Haapsalust aga võiks Tallinn võtta üle positiivse eeskuju päris mitmes küsimuses. Näiteks tänavate puhtuses. Mis mulle aga eriti südamelähedane – Haapsalu on suutnud hoida oma rannikut sõjardite eest. Ja kaubasadamate. Rand on inimestele avatud. Linnas on supelrandu, jahisadamaid, rannaäärset parki. Promenaad kesklinnas on asi, mille poole püüdleb ka Tallinn.