Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

27. september 2005

Harjumaa – Eestimaa mootor!

Lugupeetud Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmed,

Toetan igati teie jätkuvat huvi Tallinna raudtee ümbersõidu otstarbekuse üle arutamisel. Tallinna linnapeana näen ma võimaliku ümbersõidu puhul ikka pigem lisaprobleeme kui head lahendust Tallinnale, Harjumaale või teistele asjasse puutuvatele Eestimaa omavalitsustele. 

Nagu teiegi, usun, et lahendus ei ole lõpuks mitte ümbersõidutrasside paiknemises valdade ühes või teises servas, vaid laiemalt kogu probleemidepuntra lahti harutamises. Ühinen teie üleskutsega Vabariigi Valitsusele – vaatame Eestit tervikuna. Kinnitasin visioonikonverentsil, millele ka oma pöördumises viitasite, et on olemas terviklahendus. Lahendus, mis saab teostuda üksnes omavalitsuste ja riigi koostöös. Nii oleks Tallinna linnast ja Harjumaalt võimalik välja saada ohtlikud raudteeveosed. Tallinna linn saaks paremini korraldada oma elukeskkonda, Sõjasadam saaks väärilise asukoha ning Paldiski seeläbi arvestatava arengusüsti. Harjumaa valdu läbiva raudtee ümbersõidu projekti ei pea ma realistlikuks ning pigem omavalitsuste arenguvisioone pärssivaks.

Olen kindel, et Tallinna ja Harjumaa ning kogu Eesti mastaabis oleks parem kui nimetatud ümbersõitu ei tulekski. Lisaks kõigile esitatud argumentidele, kordan endiselt hinnangut - transiidikoridori lahendamisega Muuga sadama, mitte Harjumaa kaudu, suudame riigile kokku hoida ca 1,6 miljardit krooni. Ootan pigem arutelu, milliste ajutiste lahenduseta lahenduste arvelt võiksid riik ja omavalitsused veelgi kokku hoida ning pigem elukeskkonda arendada.

Samal teemal veel: