Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

5. oktoober 2005

Head õpetajad, kasvatajad, juhid ja teised haridustöötajad koolides, lasteaedades ja kodudes

Ühinen täna kõigi õnnitlejatega ning nende parimate soovidega. Tallinna suurima koolikorraldajana on Tallinnal väga suur roll kogu Eesti hariduse suunamisel ja juhtimisel. Samuti on see suur vastutus. Tänan Teid, et olete võimaldanud mul Tallinna linnapeana seda vastutust sirge seljaga kanda - hariduse kvaliteet on rahvusvaheliselt igati konkurentsivõimeline.

Tallinnal koolipidajana on Eestis ka kõige suurem kohustus laste ja õpetajate ees luua igapäevaselt inimsõbralikud õppe- ja töötingimused. Ajaloolist ebaõiglust koolide korrashoiu, õppevahendite puuduse ning töötingimuste osas oleme koos riigiga asunud järjekindlalt heastama. Tallinna linnapeana soovin veel õige pisut kannatust neile kooliperedele, kelle töötingimused ning koolihoonete heakord hetkel korrastamisel või veel mõne hetke peavad ootama. Siiski, siiralt tunnustades Teie elukutset ning parimat tahet loominguliste ning laia silmaringiga maailmakodanike arendamisel - tänavu alustasime Tallinnas täiendavalt 11 koolihoone remondiga. Lepingud on sõlmimisel järgmise 5 kooli ja lasteaia remondiks. Tean, et olulisim roll lapse arengus tema tervikliku maailmapildi kujunemisel, õppekeskkonna kujundamisel ning igakülgsel arenemisel on Teil õpetajatel, kasvatajatel. Tallinna ja kogu Eesti tulevik on haritud, loominguline järelkasv. Linnapeana soovin, et saaksite oma tööle pühenduda ilma, et töötingimused Teid igapäevaselt vaevaksid. Tänan Teid veelkord ning soovin nii tänasel Õpetajate päeval kui igapäevaselt Teile jätkuvalt edu ning rõõmu oma vastusrikkas ametis.

Tõnis Palts
Tallinna linnapea