Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

8. juuli 2005

Homoparaad ei saa olla linnale eesmärk omaette

Talendid, tolerants, tehnoloogia, tänapäeva edukate linnade arengu ja elujõu eeldused. Sallivus on üks kolmest tegurist, mis muudab linna loomingulistele inimestele atraktiivseks ja seeläbi arenguvõimeliseks. Paradoksaalne, kuid tolerantsi mõõdetaksegi maailmas gay-indeksiga. Ilmselt on see kõige tundlikum näitaja, kuigi edukas olemine eeldab ka sallivust kõikvõimalike muude erinevuste ja vähemuste suhtes. Kultuuri-, rassi-, rahvus- ja teiste. Näiteks ei pahanda enam keegi, kui vähemusrahvused oma üritusi korraldavad. Vastupidi, seda soositakse ning maksumaksja tervitab isegi nende toetamist riigi rahaga.
Homoparaad ei saa olla linnale eesmärk omaette. Aga kui on olemas huvilised, korraldajad ja osalejad, siis las nad teevad oma marsi. Tavaliselt on sellised üritused rahulikult kulgenud ning probleemitekitajad on olnud hoopis üksikud vihkamist õhutavad pealtvaatajad.

Arvan, et kaasaegses maailmas toob salliv suhtumine vähemusrühmade üritustesse linnale pigem kasu kui kahju.

Vaevalt et seksuaalvähemused väga suur ja aktiivne valijagrupp on. Kuid väljastpoolt Eestit võib juba leida näiteid, kus poliitikud on üritanud populaarsust lõigata oma homosõbralikkust reklaamides. Mina ei taotle odavat populaarsust. Olen veendunud, et salliv suhtumine vähemustesse on linna tulevikku silmas pidades kasulikum kui vihkamise ja vaenu õhutamine. Kas läheksin paraadi avamisele, ei saa täna öelda. Kõigepealt, pole kutsutud. Kui peaks kutsutama, otsustan osalemise siis, kui on rohkem infot. Mis toimub, kes osalevad, kuidas üritus korraldatud on ning mis samal päeval veel olulist toimub. Pealegi, 13. august on laupäev ning võimalik, et ma pole siis üldse Tallinnas. Lihtsa linnakodanikuna ei häiri mind ükski linnas toimuv seaduslik üritus, mille käigus inimesed viisakalt käituvad, korda ei riku ning kaaskodanikke ei tülita. Tervitan homoparaadi ideed ning ootaksin kaaslinlastelt rohkem sallivust ka teiste vähemuste suhtes.

Loe SL Õhtulehe artiklit “Homod ummistavad augustis Tallinna”