Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

1. august 2005

Keda segab mõte Alijeva mälestusmärgist?

TÄPSUSTUS
Kanal2 uudistes väideti, et “neile teadaolevatel andmetel” on aserbaidžaani silmaarsti Alijeva mälestussamba püstitamise soovi taga linnapea isiklikult. Väga huvitav. Väga loominguline. Väga meelitav. Tõsi, aseri kogukonna esindajate kiri oli adresseeritud otse linnapeale. Andsin asjale ametliku käigu ning suunasin taotluse linnakujunduskomisjonile seisukoha võtmiseks. Oma resolutsiooniga, nagu ka iga teise taotluse, milliseid tuleb linnapeale kümneid ja kümneid. Kinnitan, et suhtun ühtviisi mõistvalt kõigi rahvuste esindajate soovidesse. Sealhulgas soovi jäädvustada oma silmapaistvate rahvuskaaslaste mälestust.

—–

Keegi ajab selle ausamba püstitamise teemal segast juttu. Ja Postimees on selle segase jutu ära trükkinud. Tõe pähe.  Ehk viis neid eksiteele auväärse doktor Ellamaa pahameelest nõretav kahetsus , et eesti oma arstidele piisavalt tähelepanu pole pööranud ega neile ausambaid püstitanud.

Kust Postimees täpselt oma eksitavad väited võttis, ajalehe esindaja palts.eeküsimusele ei vastanud. Loodetavalt ei kordu eksitav info homses lehes.

 

Olgu siis tõsiasjad veelkord üle korratud.

Linnajuhid ei ole Alijeva ausamba osas otsust langetanud. Türgi ja Kaukaasia Rahvaste Euroopa Assotsiatsiooni  (TKREA) pöördumine on menetluses ja jõuab linnavalitsuse istungile, kui kõik vajalikud kooskõlastused ja kavandid on olemas. Tänasks ei ole linnavalitsus küsimust arutanud.

Teiseks, mälestusmärki ei raja linn. Selle rajab TKREA, kui saab vastavad load ja kooskõlastused. Kuna konkreetse mälestusmärgi rajamise ettepanek on on tulnud TKREA poolt, võtab assotsiatsioon ka kohustuse katta kulud. Kui mälestusmärgi rajamise taotlus on nõuete kohaselt esitatud, vajalikud kooskõlastused olemas ning mälestusmärk ei riku seadusi, ei ole põhjust selle rajamise keelamiseks või takistamiseks.

Tõepoolest. Kui Kreutzwald välja arvata, ei ole Tallinnas mälestusmärke arstidele. Miks, tuleb küsida arstide organisatsioonidelt, kes võivad alati teha ettepanekuid ning algatusi mälestusmärkide paigaldamiseks. Ka lugupeetud doktor Ellamaa võib oma ettekujutuse projektina vormistada, toetajad leida ning vastava taotlusega linnavalitsuse poole pöörduda.

Endale olulise inimese mälestusmärgi võivad Tallinna tõepoolest püstitada kasvõi kõik siin elavad või esindatud kogukonnad. Kui esitavad nõuetekohase taotluse ning ei riku seadusi. Loomulikult, igale skulptuurile on alati vastaseid, igale ideele on oponente. Kui otsiksime ainult selliseid lahendusi, mis kõigile meeldiksid, jääksid kõik asjad tegemata. Olen alati öelnud, et iga uus skulptuur on Tallinnas teretulnud. Olgu või selline, mis tekitab diskussiooni.