Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

6. september 2005

Keskerakondlased jonnivad mittepoliitilise sisekontrolli vastu

Tallinna juhtimine hakkab lähenevate valimiste tõttu kannatama, kuna keskerakondlased tõid linnavalitsuse kabineti istungile ilmselgelt poliitilised soovid.

Keskerakondlased ähvardavad tänase Tallinna linnavalitsuse istungi ärajätmisega, kuna ma nõuan, et Vilde tee ühiselamu probleemi lahendamisel osaleks proportsionaalselt majandusministeerium ning soovib Tallinna sisekontrolöri ametisse nimetada mittepoliitilist juhti. Keskerakondlased soovivad, et linn kannaks ebaproportsionaalselt suure osa majandusministeeriumi süül tekkinud probleemi lahendamise kuludest.  Ühiselamu probleemidest olen varem kirjutanud siin .

Lisaks ei nõustu keskerakondlased kinnitama Tallinna sisekontrolöri ametisse mittepoliitilist kandidaati, kuigi kandidaat on võitnud 2 sellele kohale korraldatud konkurssi ning katseaja edukalt läbinud. “Krista Vainola on linnavalitsuses kaua töötanud ning erapooletu ja sõltumatu kandidaadina on parim kandidaat sellele kohale. 2004.aasta sügisel ametist vabastatud eelmine sisekontrolör oli keskerakondlane Vassiljev.

Linnavalitsuse istungi toimumiseks on vaja, et sellel osaleks vähemalt 5 linnavalitsuse liiget. Tallinna linnavalitsuses on 7 liiget, neist 3 keskerakondlased.

Oluliste punktidena jäävad istungi ärajäämisel otsustamata järgmised küsimused:
- 7 detailplaneeringu vastuvõtmist ning 7 detailplaneeringu kehtestamist
- 700 000 krooni eraldamine järgmiste koolide remondi ettevalmistuseks