Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

13. jaanuar 2007

Keskerakonna toetamine on ebaeetiline

Kui Arno koolimajja jõudis olid tunnid juba alanud. Lihtsalt väljendades Arno jäi hiljaks. Kui Savisaar valijaid otsima hakkas, kas siis olid tunnid juba alanud? Kas Savisaar jäi hiljaks?

Kas targad valijad olid juba jagatud või mängis ta nimelt talle isikupäraselt igale poole hilinejat, et saada omale just rumalad valijad. Pole võimatu, et Keskerakond oligi välja arvutanud, et see on kindlaim tee pikalt pildis püsida, sest nad on avastanud, vähemalt viiendik rahvast on rumal. Muidu ei saaks anda häält erakonnale, kes on läbi aastakümnete võidelnud eesti edukuse vastu. Seega nende valijate enda huvide vastu. Nii saab tõesti käituda ainult väga rumal valija.

 

Kas te olete kunagi mõelnud, mis riik see oleks, kui see, mida Keskerakond on lubanud oleks ka ellu viidud!

On teada, et praegune Eesti majandusedu tugineb 1990.aastate algul langetatud otsustele, mille aluseks oli radikaalne rahareform, orienteerumine Läände ning enda lahtirebimine idast, ühetaolise tulumaksu kehtestamine, erastamine, majanduse avamine ning välisinvesteeringute sissetoomine, ettevõtte tulumaksu kaotamine, liitumine NATO ja Euroopa Liiduga. Just tänu neile otsustele on Eestis täna Euroopa kõrgeim majanduskasv ning sellest tulenevalt ka raha, mida jagada.

Poliitiline karjäär – võitlus edu vastu 
Savisaare poliitiline karjäär on seisnenud kõigi eeltoodud Eestile edu toonud sammude vastu kompromissitus võitlemises!

Juhan Aare on kirjutanud põhjaliku raamatu sellest, kuidas Savisaar üritas läbi kukutada eesti rahareformi. Isegi peale kroonile üleminekut tegi Savisaar tollases Ülemnõukogus katse tühistada sellele aluse pannud seadused. Keskerakonna juht tegi kõik, mis temast sõltus takistamaks Eesti orienteerumist läände, tema separaatpoliitika Venemaa suunal on üldtuntud.

Keskerakond on võidelnud suure ägedusega ühetaolise tulumaksu vastu ning lubanud seda pidevalt kaotada.

Keskerakond on Riigikogus hääletanud praktiliselt kõigi Eestile edu toonud otsuste vastu. Keskerakond ei toetanud samme, mis olid vajalikud Eesti viimiseks NATO-sse, Keskerakond kutsus Eesti rahvast referendumil hääletama Euroopa Liiduga liitumise vastu.

Seda loetelu võiks lõputult jätkata. Raske on tegelikult leida ühtegi Eestit edasi viinud otsust, mida Keskerakond siiralt ja täie jõuga toetanud oleks. Nad on teinud kõiki vastupidiselt Isamaaliidu, Res Publica ja Reformierakonna tegevusele ja ideaalidele.

Kui Savisaar oleks saanud oma tahtmise, oleks Eesti majanduslik areng olnud vähemalt poole võrra aeglasem, inimeste elatustase samasugune nagu Moldaavias. Me poleks suutnud end välja rebida Vene mõjusfäärist, Eesti poleks ei NATO ega Euroopa Liidu liige. See poleks just meeldiv perspektiiv.

Reisibüroo „Moldaavia Päike”
Eesti pikaajalisele arengule mõjuks kõige positiivsemalt ja efektiivsemalt kui saadaksime regulaarselt osa pensionäre, algharidusega inimesi ja venelasi Moldaaviasse mõnekuulistele kogemuste vahetamise reisidele. Mõtlesin vahepeal asutada Keskerakonna valijatele mõeldud reisibüroo Moldaaviasse sealsete „saavutustega” tutvumisele saatmiseks. Sealse olukorraga tutvumise järel võiks igagi vähegi mõtlev inimene aru saada, mis võiks Eestit oodata Savisaare võimul püsimise järel.

Nüüd on Keskerakond väljatulnud järjekordse „geniaalsusega”. Tõsta riigiametnike palkasid nn ennaktempos. Kiiremini kui turujõud seda teevad.

Valitsussektori palkasid tuleb muidugi tõsta. Näiteks arstide palkasid just nii palju, et õige arv häid arste jääks Eestisse. Et tuletõrjujate ja politseinike kohad oleks täidetud. Heade õpetajate palk tuleb kindlasti kahekordistada, et väärtustada haridust! Aga kui hakkame tõstma iga riigiametniku või munitsipaaltöötaja palka lihtsalt tõstmise pärast, siis hakkavad nad elama lõppkokkuvõttes veelgi halvemini!

Kuidas? Aga lihtsalt! Kui riigiametnike palkasid tõsta näiteks 30%, siis tehakse seda koheselt ka erasektoris. Muidu jookseksid töötajad ära riigipalgale. Aga siis tõuseb koheselt ka teenuste hind. Nende samuste teenuste hind, mida riigiametnikud tarbivad. Kas riigiametnik hakkab sellest paremini elama kui palgaga koos tõusevad ka teenuste hinnad? Ei hakka! Sama hästi võiks kõikidele palkadele ja hindadele kirjutada ühe nulli juurde.

Järgmisteks valimisteks oleks hea uhkeldada jälle võõraste sulgedega: „tõstsime palkasid 10 korda” „Lubatud tehtud”.

Efektiivsus tagab edu
Kui aga erasektoris tõusevad palgad ilma efektiivsuse tõusuta, siis väheneb koheselt ka firmade konkurentsivõime. Samuti ekspordivõime. Kas sellist majandusministeeriumi me tahamegi, kust tulevad sellised hullud ideed?

Ainus tee palkadele tõusule on efektiivsuse tõstmine erasektoris ja riigipoolsete tingimuste loomine selleks. Näiteks tulumaksu vähendamine aitab kaasa efektiivsuse tõusule. Keskerakond on aga sellele alati vastu sõdinud. Muide võõraste sulgedega uhkeldamine on Savisaarel eriliselt käpas. Alatu on rääkida, lubaduste täitmisest läbi riigieelarve, kui selle riigieelarve sellise täitumise on taganud Kallase, Laari ja Partsi järjestikused valitsused, kes on ajanud just edu taganud majanduspoliitikat. Kui Savisaar poleks mõnikord jalga ukse vahele saanud elaksid inimesed Eestis täna veelgi paremini.

Keskerakonna toetamine on ebaeetiline
Usun, et nii kuidas inimesed saavad haritumaks nii väheneb ka keskerakonna toetajaskond. Ma saan aru, et täna on veel suur osa rahvast lihtsalt rumal. Ma saan aru, et mõned Venemaa transiidifirmad toetavad rahaliselt selliseid mõtteid, sest Eesti tulevik ei lähe neile korda. Küll aga ei saa ma aru Eesti ärimeestest, kes seda teevad. Nad ei ole ju enamuses rumalad! Nagu nad väidavad ei taha nad ka midagi vastu saada!
Ma kutsun üles kõiki ärimehi lõpetamaks rahastamast meie arengu pidurdumist ja meie teed tagasi Venemaa mõjusfääri.

Siin kohal pean ühinema Toomas Lumani avaldatud seisukohtadega, mille järgi ärimehi ei peaks hindama, mitte ainult kasumi järgi vaid ka nende panuse järgi eesti kultuuri ja rahvuse arengusse laiemas mõttes.

Kahjuks ei ole ma ka ise patust puhas. Mul oleks olnud võimalik oma erakonna sees vetot kasutada Keskerakonna uuesti võimule toomisele Tallinnas 2005. aastal. Sealt algas nende langusest tee tagasi tõusule. Olgugi, et ma ise olin nad kukutanud pool aastat varem, uskusin nõustajaid, kes arvasid, et „reformi” kukutamine aitab kaasa valgete erakondadele edule.

Ilmselt ei aidanud. Aitas alles Isamaaliidu ja Res Publica ühendamine. Kahjuks ei kuulnud ma oma sõpru. Näiteks Anvar Samostit, kes keelitas mind seda protsessi peatama öeldes, et „Paljude keskerakonna juhtpoliitkutega isegi ühes toas viibimine on ebaeetiline!”
Selle veto kasutamata jätmise pärast 2005. aastal ma vabandan kõigi eestimaalaste ja eriti tallinlaste ees! Jah, kui ma oleksin kuulnud rohkem oma südametunnistuse häält vastupidiselt poliitilisele survele, siis täna enam tõenäoliselt Keskerakonda ei eksisteeriks. Kahju, et nii ei läinud!