Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

25. juuli 2013

Keskkonnaminister ei hooli saarte looduskeskkonna säilimisest

Saartele elektrituulikute püstitamise keelu ettepaneku teinud Isamaa ja Res Publica Liidu liikme Tõnis Paltsi hinnangul näitab valitsuse neljapäevane tõrjuv seisukoht tema idee osas keskonnaministri hoolimatust saarte looduskeskkonna suhtes.

«Valitsuse otsus ei näita muud, kui seda, et reformierakondlik keskkonnaminister ei hooli saarte looduskeskkonna säilimisest. Samuti on arusaamatu majandusministeeriumi arvamus. Kui see asi oleks reguleeritud juba perfektselt, siis miks kerkivad monstrumid edasi meie looduskaunitesse kohtadesse,» ütles Palts BNS-ile.

Tema sõnul tuleb aru saada, et saared kui Eesti looduse pärlid ei kuulu lühinägelikele ja ilmselt kohati omakasupüüdlikele vallavanematele, vaid saarlastele ja eesti rahvale tervikuna. «Samas on hea meel sellest, et regionaalminister saab aru turismi kui pea ainsa jätkusuutliku majandusharu tähtsusest regionaalsele arengule Eesti saartel,» lisas Palts.

Palts tahtis kõrgtuulikute keelamist

Valitsus ei toetanud neljapäevasel istungil Paltsi mõtet keelata Eestimaa meresaartel ehk Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja Vormsil püstitada elektrituulikuid, mis on maapinnast kõrgemad kui 30 meetrit või mille võimsus on üle 20 kilovati.

Valitsus lähtus oma otsuse tegemisel keskkonnaministeeriumi seisukohast mille järgi ei ole praegu seadusemuudatuseks piisavalt looduskaitselisi argumente, mis vajaksid riigi tasandil regulatsiooni.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei toetanud samuti seda eelnõu, kuna nende hinnangul on ettepanek vastuolus planeerimisseaduses sätestatuga. Planeerimisseaduse järgi on ruumiline planeerimine demokraatlik protsess, mille käigus on võimalik arvesse võtta erinevate huvirühmade, sealhulgas kohalike elanike huve.

Samas regionaalminister avaldas Paltsi algatatud eelnõule põhimõttelist toetust, ent märkis, et eelnõu seletuskirjas ei ole põhjendatud, miks on suurte elektrituulikute rajamine välistatud vaid eelnõus välja toodud saartel.

Tuulikud on looduses võõrkehad

Eelnõu esitamist põhjendades märkis Palts, et Eesti saarte rikkus on puutumata loodus ja ajaloolised pärandkooslused, kuid hiigelsuured tuulegeneraatorid on häirivad tehisobjektid, mis paistavad kaugele ning mõjuvad looduses ebameeldiva võõrkehana.

«Eesti saarte suurim majandusharu on turism ning maailma kogemus näitab, et tuuleparkide püstitamine peletab turistid eemale. Seepärast tuleb kehtestada seadus, mis jätab need unikaalsed alad tuuleparkidega risustamata ning võimaldab nii saarte kohalikel elanikel kui külalistel ka edaspidi meie looduse rikkalikku ilu nautida,» rääkis Palts.

Tema sõnul on kõige loogilisem teha vastav muudatus looduskaitseseadusse.

Vajadusest tuuleparkide rajamist reguleerida on Tõnis Palts kirjutanud ka varem. Paltsi sõnul on Eesti energiavajadus ning energeetika sõltumatus naaberriikidest loomulikult olulised teemad, kuid praegune kaootiline tuulikute püstitamine neid küsimusi ei lahenda.

Allikas: Postimees