Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

21. august 2005

Koostöö Reformierakonnaga oleks võimalik

Ka Reformierakonnaga oleks võimalik koostööd teha. Aga ainult siis kui nende poliitiline kultuur areneks.

Lugesin nädalavahetusel huviga Reformierakonna poliitlisi avaldusi ja Urmas Paeti platvormi. Minagi olen olnud seisukohal, et munitsipaalehitusele tuleb eelistada teede ehitamist. See on põhimõtte küsimus.

Samal ajal on see 15 minuti jutt ilmne naiivsete püüdmise jutt. Peamiselt seetõttu, et kõlava eesmärgi saavutamiseks pakutakse meetmeid täiesti teisest ooperist. Kirjeldatud probleemi ei lahenda ainult teede ehitamisega. Tallinna linna ülesanne ei saa olla heade teedega meelitada inimesi linnast välja elama. Tallinna ülesanne on meelitada inimesed parema elukeskkonna, infrastruktuuri ja heade elumajadega kesklinna lähedusse elama. Tallinnal on selleks mitmeid võimalusi. Näiteks Miinisadama ja Paljassaare piirkond on selleks ideaalsed. Lööme kaks kärbest ühe hoobiga. Saame kümne aastaga teede-ehituse mõistlikku rütmi ning teisalt lisandub maksumaksjaid, et teede remondiraha oleks Tallinnas rohkem.

Puid tuleb tõesti rohkem istuda. Sellele eelneb aga parkide kasutamisharjumuste tekitamine linlastes ja külalistes. Seda on võimalik saavutada parkide korrastamise ja jooksva korrashoiuga. See on valdkond, millele linn peab rohkem tähelepanu pöörama.

Maamaksu vähendamise jutt näitab vaid seda, et erakonna juhtpoliitikud ei saa urbanistika, linnamajandamise ja planeerimise majanduslikest tagapõhjadest ning seostest aru. Minu Sim City´t mängivad lapsed on selles küsimuses küll oluliselt terasemad, kui Urmas Paedi platvormi autorid. Vabanda, Urmas, aga see lihtsalt on nii. Linn ei mahu Nõmme liivakastidesse. Isegi mitte siis, kui kõik liivakastid üheks ühendada.

Samas tuletan ikkagi meelde, et enne kui Reformierakonna usaldus tõuseb, tuleb neil palju pingutada. Tallinlased väärivad tunduvalt kõrgemat poliitilist kultuuri kui Reformierakond seda neile pakkunud on. Tänase seisuga kuluks liialt energiat, et oravapoiste tegemistel silm peal hoida ja puhtal, valgel teel hoida. Ilmselt taastuksid tänase Reformierakonna tulekuga linlaste huvidega vastuolus olevad trendid. Toon siin mõned näited, millised Reformierakonna juhitud “kiiremini edasi” tagavad meetmed ma suutsin poole aastaga pidurdada:

- linnaehituslikud kuritarvitused (Pirita tee ehitatakse täis, Sakala keskus oleks varjutanud Estonia, Räägu tänava rajooni täis ehitamine, kesklinna ehitatakse sellised jubedused, mis on tekkinud Kaupmehe tänavale ja Muusikaakadeemia vastu)
- linnaosade lehtede kasutamine poliitliseks reklaamiks (hakatakse “Paeti tegema”)
- müüakse linna maid linnale kahjulike lepingute läbi (Olümpia vastane krunt)
- erastatakse otsustuskorras ligi 2000 linna korterit, tehes sellega linnale kahju ligikaudu 1 miljard krooni
- allutakse väljapressijatele ning tehakse kinnisvara arendajatega linnale kahjulikke maavahetusi (Tartu maantee parkla, mis parimal juhul maksab 1 miljon krooni)
- kesklinna rajatakse suur sõjaväebaas
- hakatakse tegelema varjatud erakonna rahastamisega linna saamata tulu arvelt (nn Unicomi lepingud)
- taastakse haiglatest raha välja kantimine

Kui Reformierakonnast tuleks garantii, et nad hakkavad toetama ausat linnavalitsemist, siis ei ole välistatud nendega koostöö peale valimisi.