Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

17. mai 2005

Linn tõrjub mereväge kesklinnast

Tallinna linnajuhid tahavad muuta mereväe kasutuses oleva Miinisadama avatud sadamaks ja rajada piirkonda elamuid, kuid valitsus on vanalinnast pooleteise kilomeetri kaugusel asuva Eesti ainsa sõjasadama kinniseks kuulutanud.

Tallinna linnapea Tõnis Palts ja Põhja-Tallinna vanem Sirje Potisepp kinnitasid Postimehele kui ühest suust, et sõjasadam pole kesklinna vahetus läheduses sobilik ning pigem võiks see paikneda linnast väljas.

Avatud ala

Res Publicasse kuuluvate Paltsi ja Potisepa nägemusel võiks kogu mereäär kesklinnast kuni Paljassaare poolsaarel asuva Katariina kaini olla avatud sadamatega ala, kuhu oleks vaba pääs ning mille lähedal kõrguksid kortermajad. Piki mereäärt kulgeks aga sõidutee ja promenaad.

Viidates soovile avada rannaala linlastele, saatis Potisepp eelmisel nädalal Paltsile kirja, kus soovitas Miinisadama kaide uuendamiseks linnalt ehitusluba taotlenud kaitseministeeriumile seda mitte anda.

«Miinisadamast NATO militaarobjekti arendamine sulgeb kindlasti pikaks ajaks inimeste ligipääsu merele ning ei lähe kokku linnaosavalitsuse plaanidega,» märkis ta. «Mere äärde peaksid tulema eliitelamurajoonid.»

Palts ütles Postimehele, et kaalub Potisepa ettepanekut. Reedel kohtus Palts sõjasadama küsimuses kaitseminister Jaak Jõerüüdiga ning ühiselt otsustati Miinisadama tuleviku selgitamiseks moodustada komisjon.

Linnajuhtide plaan avada mereäärne ala aga ei sõltu pelgalt kaitseministeeriumist, sest Miinisadam on vaid üks piirkonnas olevatest sadamatest, mis elurajooni ideega ei haaku ning millest linn tahab lahti saada.

Nii on Hundipea sadam veeteede ameti käes ning Paljassaare sadam, Peetri sadam ja Lennusadam on erinevatele omanikele kuuluvad tööstussadamad.

Aprilli lõpus kuulutas valitsus Miinisadama riigikaitseliseks suletud sadamaks.

Seejuures märkis valitsus oma otsuses, et Miinisadama territooriumil asuvas mereväebaasis hallatakse ja kasutatakse suures mahus salastatud teavet, mille kaitset avatud sadamas on keeruline tagada.

Miinisadama arendamine ja rahastamine on ette nähtud ka mullu valitsuses heaks kiidetud kaitsejõudude struktuuri ja arengu plaanis kuni 2010. aastani.

Üldplaneering muutmisele

Vaid pool aastat tagasi ehk ajal, mil Palts oli juba linnapea, kiitis linnavolikogu heaks Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu, mis ei näinud ette riigi käes olevate sadamate ja neid ümbritsevate kaubasadamate kasutamise muutmist.

Näiteks pakub planeering Paljassaare sadamasse tööstusparki.

Miinisadam on Eesti ainus sõjasadam ning selle kaotamisel tuleks riigil rajada uus. Uuele sõjasadamale sobiliku koha leidmine on aga keeruline ning selle ehitamine neelaks miljardeid kroone.

Loe artiklit Postimehest