Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

25. mai 2005

Linnapea kiri presidendile e-valimiste kaitseks

Kolmapäeval, 25.mail saatis Tallinna linnapea Tõnis Palts president Arnold Rüütlile kirja e-valimiste kaitseks.

Austatud härra president Arnold Rüütel,

Linnapeana olen oma esinemistes korduvalt deklareerinud, et Tallinna, aga ka kogu ülejäänud Eesti areng on sõltuvuses „kolmest T-st”. Need on talendid, tolerantsus ja tehnoloogia.

Tallinlased, nagu ka ülejäänud eestlased on viimaste aastate jooksul olnud avatud uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Internetipangandus, ja mobiiltelefonid on saanud meie elu igapäevaseks osaks. Inimesed on aasta-aastalt üha avatumad ja tolerantsemad võõraste kultuuride ja uue suhtes üleüldse. Ka Eesti riik peaks olema muudatuste, sealhulgas tehnoloogiliste uuenduste kasutusele võtu esirinnas ning näitama üles tervet mõistust arenguga kaasas käimiseks.

Eesti Vabariigi Riigikogu võttis 12. mail 2005. aastal vastu seaduse, mis võimaldaks kodanikel elektroonilisel teel valida juba selle aasta sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Käesolevaga tahaksin Teid julgustada nimetatud seadust välja kuulutama.

Olen veendunud, et E-valimised suurendavad demokraatiat Eesti riigis, kuna annavad täiendava võimaluse hääletada suuremale hulgale inimestele, kes selle võimaluse puudumisel võib-olla üldse valima ei läheks. Suurem valimisaktiivsus annab aga poliitikutele tugevama rahva mandaadi.

Eesti Vabariik on mitme valitsusperioodi jooksul teinud ettevalmistusi läbi e-hääletuse võimaldamise valijate ringi laiendamiseks. Toetan Tallinna linnapeana igati seda algatust, leides et e-valimised tõstavad valimisaktiivsust, soodustavad demokraatia arengut ning toovad kodanikke riigile lähemale.

Tallinna linnapeana olen tõsises mures Teie võimaliku negatiivse otsuse suhtes, sest on ju Tallinna linn ja tema maksumaksjad teinud küllaltki märkimisväärseid kulutusi üleriigilise e-hääletuse ettevalmistamiseks. Koostöös Vabariigi Valimiskomisjoniga on välja töötatud infosüsteem, mida üliedukalt katsetati käesoleva aasta jaanuarikuus toimunud rahvaküsitluse ajal, kus lisaks traditsioonilisele hääletamisele said inimesed avaldada arvamust ka elektroonilisel hääletamisel.

Jaanuaris kasutasid e-hääle andmise võimalust 703 inimest, kes hääletasid kokku 822 korda. Kuna mitmed inimesed kasutasid ka tavalisel viisil hääletamise võimalust, läks elektroonilisel teel antud häältest lõpuks lugemisele 697. Need arvud on infoturbe ekspertide sõnul süsteemi katsetamiseks piisavad, et sügisel toimuvad kohalike volikogude valimised perfektselt läbi viia.

Austatud härra president! Loodan, et Te ei lase end eksitada infomüral ega hirmul progressi ees. Soovin Teile kindlameelsust e-valimisi võimaldava seaduse välja kuulutamisel, sest iga samm, millega suurendame inimeste valimisaktiivsust ja hääletamisvõimaluste mitmekesisust tugevdab demokraatiat meie kodumaal.

Lugupidamisega

Tõnis Palts
Tallinna linnapea