Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

10. veebruar 2006

Maksupoliitika 10 käsku

1. Kuna käibemaks on sisetarbimise piiramise maks, siis tõsta selle määra 20-22%ni.
2. Kuna pensionärid ei võida tulumaksu alandamisest otseselt, siis kompenseeri neile käibemaksu tõusust tulenev hindade kallinemine täiendava pensioni tõusuga.
3. Kuna tulumaks on efektiivsuse pärssimise maks, siis langeta seda.
4. Kuna tulumaksuvaba miinimumi tõstmine on tulumaksu langetamine sotsiaalselt õiglasel viisil, siis tõsta seda kuni 10 000.- kroonini, see on vabasta kõik alla 10 000 kroonise palgaga inimesed tulumaksust.
5. Selleks, et olemasolevaid investoreid hoida, vii tulumaksumäär konkurentsivõimeliseks lähinaabritega, see on vähemalt 15%le, kui võimalik, siis 5%ni.
6. Säilita ettevõtluse tulumaksuvabastus.
7. Suurenda veel tubakasaaduste, kui pahe aktsiisi.
8. Selleks, et hoida meie keskkonda aktraktiivsena turistidele, ole ettevaatlik alkoholi aktsiisi ja hasartmängude maksu tõstmisel.
9. Tee kõike eeltoodut sellises proportsioonis, et üldine maksukoormus ei tõuseks.
10. Mine võta nüüd riigieelarve tulude laekumise andmed, prognoosid ja proportsioonid lähiaastateks ning veendu, kas see kõik on võimalik. Aga mitte Sa ei tohi unustada mõtlemast sellele, kuidas need käsud nii koos kui eraldi mõjuvad Sinu armastatud riigi sotsiaalsele ja majanduslikule arengule.