Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

21. juuli 2005

Mida tahab maksumaksja oma raha eest ilmutatavas linnaosalehes näha?

Kohtusin täna Haabersti linnaosavanema Kalle Klandorfiga. Teemaks viimasel ajal üles kerkinud küsimus poliitpropagandast linnaosalehtedes ja omavalitsuste poolt toetatavates väljaannetes üldse. Et lõpetame igasuguse poliitpropaganda linna maksumaksja raha eest, leppisime Keskerakonnaga kokku juba koalitsioonilepingut sõlmides. Kokku leppisime ka, et iga värskelt ametisse nimetatud linnaosavanem saab linnaosalehes ühe ennast tutvustava veeru. Ja mitte enam.

Kahjuks ei ole kõik linnaosavanemad ja linnaosa lehtede toimetajad meie kokkulepet üheselt mõistnud. Meediasse on jõudnud Oleg Rebase, Kalev Kallo ja Katrin Leoski „piltide juhtumid”.

Viimasena vääratas 15. juuli „Haabersti Postipoiss”, kus Kalle Klandorfi nimi esineb eestikeelses osas 11 korda, Toivo Moorasti (linnaosavanema asetäitja) 8 korda, lisaks mitmel korral abilinnapeade Jüri Ratase, Kaia Jäppineni, Aivar Reiviku ja teiste poliitikute nimed.

Olen suhtunud kõikidesse möödalaskmistesse ühesuguselt ja kokkulepete mittetäitjatega tõrelenud. Esimesena sai nahutada Lasnamäe linnaosavanem Oleg Rebane, noomida said nii Leosk kui ka Kallo. Vestlesin täna tõsiselt Klandorfiga.

Et asi ainult näpuviibutamisega ei piirduks, lasin linna meediaosakonnal ette valmistada linnaosa lehtedes sisaldava info sisu määratleva eelnõu, mille linnavalitsuse järgmisele istungil arutusele panen. Sellega teen lõpu linnaosalehtede politiseerimise katsetele ning maksumaksja raha kulutamisele erakondade poliitpropagandale.

Ma ei kavatse edaspidi lubada ühtegi erandit, sest vastasel korral muutuvad linnaosalehed taas poliitikute näopiltidest ja tsitaatidest kubisevateks propagandavoldikuteks. Sellisteks, nagu seda on viimane Võru maksumaksja raha eest ilmutatud Võru linna leht.

Seda ei juhtu Tallinnas vähemalt mitte minu linnapeaks oleku ajal.