Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

6. september 2005

Oodake sundüürnikud, keskerakonnal pole Teile aega

Tänaseks olin Tallinna linnavalitsuse päevakorda tõstnud jälle Tallinna sundüürnike temaatika. Täpsemalt küll nende üürnike mure, kes elavad kurikuulsates Vilde tee ühiselamutes. Olin ette valmistanud linnavalitsuse protokollilise otsuse eelnõu linna sammudest Vilde ühikate teema positiivse lahendamise kohta. Eelnõu kohaselt renoveerib Tallinn majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt (MKM-ilt) linnale üleantava ühiselamu aadressil Vilde tee 90. Paraku jääb see küsimustik veel määramata ajaks selgusetuks, sest austatud keskerakondlased linnavalitsuses ei ilmunud ka seda punkti arutama.*

Eelnevalt veel niipalju, et eelmisel neljapäeval saatsin Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Edgar Savisaarele kirja. Tegin ettepaneku, et riik osaleks ka ise Vilde tee probleemistiku lahendamisel. On ju kogu see jama tekkinud toonase majandusministri tegevuse(tuse) tõttu. Riigil on kasutada kahemiljardiline lisaeelarve ning seni pole riik mitte mingil moel linna antud küsimuses toetanud. Eelnõu kohaselt võtab linn niigi endale veel suuremad kohustused – järgmise aasta eelarvesse planeerime suurusjärgu kuni veerandsada miljonit ühiselamute remondiks.

Linnale on kõnealused summad vägagi suured! Lisaks veel emotsionaalsem aspekt, et raha tuleks maksta kodanikule, kes samade hoonete eest maksis 4-5 korda vähem ning on kohelnud elanikke uskumatult hoolimatult. Et mitte öelda pahatahtlikult. Kuivõrd MKM on nimetatud kodanikuga läbirääkimisi pidanud ja leidnud nö kokkuleppehinna, mis MKM-ile täiesti sobib, siis tuleb ainult hoogu juurde anda! Pean ise lahendust linna-riigi koostöös kõige mõistlikumaks ja loodan, et selline lahenduskäik ikkagi käivitub.

Kuivõrd täna teema ülesse tuli, lisan siinjuures ka kirja majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Ise lootsin, et saame avalikkuse ette tulla juba siis kui positiivne sõnum koostööst vormistatud. Aga ju see sõnum ka tuleb.

* Täna ei ilmunud keskerakonna abilinnapead linnavalitsuse istungile, välistades sellega istungi toimumise. Mitteilmumise põhjuseks tõid abilinnapead vastuseisu konkursi võitnud ja katseaja läbinud sõltumatu sisekontrolli nimetamise kohusetäitjast linna sisekontrolöriks.