Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

20. aprill 2005

Palts tänas olümpiaadivõitjaid ja nende õpetajaid

20. aprillil autasustati Tallinna Reaalkoolis olümpiaadide Tallinna voorude võitjaid. Autasustamisele oli kutsutud 95 õpilast ja 60 õpetajat. Neist 13 õpilast saavutasid 1. – 3. koha mitmel olümpiaadil ja 16 õpetajal on auhinnalistele kohtadele tulnud rohkem kui üks õpilane. Autasud andis kätte linnapea Palts, kes tänas samas õpilasi ja nende õpetajaid tehtud tubli töö eest.

Paltsu kõne:

Head olümpiaadivõitjad, austatud õpetajad!

Täna on siia kogunenud Tallinna parimad ainetundjad, olümpiaadide piirkonna võitjaid. Olete Tallinna parimad ainetundjad, paljud teist esinesid edukalt olümpiaadide üleriigilistes lõppvoorudes, mõned koguni rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Tallinna suur võimalus on toetada siinseid talente: inimesi ja ettevõtmisi. See tegevussuund ärgu lõppegu kunagi. Andekail on õigus elada üha sõbralikumas, loomingulisemas ja inspireerivamas keskkonnas.

Pole tähtis, kas lähete ülikooli õppima just sedasama eriala, milles äsja edu saavutasite. Olulisem on see, et pühenduksite oma tulevastele õpingutele niisama innukalt kui õpilaskonkurssidele.

Tallinn arenguks vajab asjatundjaid erinevatelt elualadelt – arste, insenere, sotsiaalteadlasi, filolooge, füüsikuid. Ehk inimesi, kes on suutelised kümmekonna aasta pärast täie jõuga pühenduma linna eri tahkude arendamisele.

Pikas perspektiivis edukaks olemiseks on meie linnal vaja visiooni. Tallinnas on see visioon 3T-d: talendid, tehnoloogia ja tolerants. Meil jagub kõiki kolme. Seda enam, et peagi ülikooli astuvad teiesugused talendid on võimelised oma tegevusega kasu tooma vähemalt poolsada aastat järjepanu.

Talentidelinn Tallinn vajab teiesuguste tegusate noorte inimeste abi.

Aitäh kõigile teile, kes olid olümpiaadidel edukad – nii edukatele osavõtjatele kui ka edukatele ettevalmistajatele!