Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

19. mai 2005

Paltsu kiri maksuameti peadirektorile

Saatisin täna, 19. mail Maksu- ja Tolliameti peadirektorile minu suhtes tehtud maksuotsuse mittetunnustamise kirja. Nagu kirjast nähtub, ei tähenda raha üle kandmine, et ma sellega nõustuksin.

Lp Hr Rehe,

Käesolevaga teatan Teile, et tasusin 9. mail 2005. a mulle maksuotsusega täiendava maksusumma määramise kohta 18. märtsist 2005. a nr 12-5/3 (edaspidi: Maksuotsus) määratud täiendava maksusumma 12 095 046 krooni. Eelnimetatud maksusumma tasumine ei ole vähimalgi määral käsitletav minu poolt Maksuotsuse õigsuse ja põhjendatuse aktsepteerimisena.

Vaatamata eelnimetatud summa tasumisele rõhutan, et olen jätkuvalt seisukohal, et Maksuotsuses toodud Maksu- ja Tolliameti väited ja järeldused ei ole õiged põhjustel, mis on toodud minu poolt Maksuotsuse peale esitatud vaides. Mina ei ole Maksuotsuses vaadeldud tehingutelt jätnud Eesti riigile tasumata seaduses ettenähtud makse.

Maksuotsuses toodud maksusumma tasumine minu poolt oli ajendatud psühholoogilis-poliitilistest kaalutlustest. Leian, et minu kui poliitikas osaleva isiku vastu ei tohi olla riigil nõudeid, muuhulgas ja isegi õiguslikult põhjendamata nõudeid. Selliste, ka põhjendamata nõuete olemasolu ei avalda positiivset mõju poliitiku mainele.

Eeltoodud kaalutlustel otsustasin maksusumma tasuda. Leian, et erinevalt Maksuotsuses väidetust ei ole ma maksude tasumisel ei õiguslikult, psühholoogiliselt ega ka poliitiliselt käitunud ebaseaduslikult või ebakorrektselt.

Ühtlasi osundan, et Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel informatsiooni avaldamine selle kohta, nagu oleks mul intressivõlg, kujutab endast maksukorralduse seaduse rikkumist Maksu- ja Tolliameti poolt.

Lugupidamisega
Tõnis Palts