Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

21. juuli 2005

Paltsu kommentaar ETV-le saadetud kirja kohta

Teisipäeval, 19.juulil saatis Tallinna linnapea Tõnis Palts ETV juhatuse esimees Ilmar Raagile kirja, kus tegi ettepanku korraldada valimiseelsel perioodil rohkem Tallinna teemalisi debatte linnapeakandidaatide ja teiste erakondade juhtpoliitikute vahel. Linnapea põhjendas seda sellega, et valimiseelsel perioodil ei jõua info erakondade programmidest ning linnapeakandidaatide sisulistest seisukohtadest ja plaanidest Tallinnas pahatihti linlasteni.

ETV-le saadetud kirja kohta esitas küsimusi ajaleht Postimees, kes teemast ka kirjutas.

Järgnevalt Postimehe ajakirjaniku Küllike Rooväli küsimused ning vastused neile.

Kuna Postimees keelas oma küsimuste ajaveebis tsiteerimise, kinnitades, et need on nende ainuomandis olev materjal, oleme asendanud küsimused universaalsematega.

1. Miks?

Valimiseelsel perioodil kipuvad ajakirjanikud otsima poliitikute tegudest enamasti nüansse, millest on võimalik konstrueerida negatiivseid kõmulugusid. Siis tekivad pealkirjad stiilis: “Linna võib ähvardada megaõnnetus, kui linnapea käituks gigavalesti”. Paraku aitavad mõned poliitikud sellele ise kaasa. Saanud aru, et konstruktiivsed programmid ning positiivsed sõnumid meedias kajastamist ei leia, hakatakse üksteise pihta pori loopima. Komprat lekitama ja süüdistustega spekuleerima.

Seega jääb valijatel mulje, justkui peaks tegema oma otsuse selle põhjal, kes on kõige vähem halb.

Tegelikult aga peaks valiku tegema hoopis selle järgi, kes on kõige parem. Kõige kompetentsem, ausam, tegusam. Linnalekodanikele ja ühiskonnale kõige kasulikum.

Parim viis sellist võrdlust pakkuda olekski avalikud teledebatid erakondade linnapeakandidaatide vahel. Miks mitte kõrvutada ka abilinnapeakandidaatide visioone erinevates linnajuhtimise küsimustes? Usun, et selline diskussioon aitaks kõige paremini võrrelda, milliste erakondade tegevuskava on reaalne ja linnale pikas perspektiivis kõige
kasulikum.

2. Linnajuhtide tribüün?

Tallinna linnajuhtide seisukohad on piisavalt esindatud linna internetilehel. Minul ka oma kodulehel. Aegajalt tunnevad linnajuhtide seisukohtade vastu mõnes kõmulisemas küsimuses huvi ka ajakirjanikud. Linnavalitsuse tegemistest oleme andnud ülevaate iganädalastel pressikonverentsidel. Olen ise osalenud kõigil pressikonverentsidel, vastanud kõigile mulle esitatud küsimustele. Üldiselt ei saa linna juhid kurta, et pole võimalusi oma seisukohti esitada. Mure on hoopis selles, et linnajuhtimises täna mitte osalevad erakonnad saavad oma seisukohtade tutvustamiseks ebaõiglaselt vähe meedia tähelepanu. Ning peavad tähelepanu võitmiseks tegema konfliktseid avaldusi või lausa tobedusi.

3. Hinnang varasematele debattidele?

Olen rahule jäänud kõigi debattidega, milles olen osalenud. Ka erakondade esimeeste sisulisi debatte on olnud huvitav jälgida. Neidki võiks rohkem olla. Kahjuks kiputakse kohalike omavalitsuste valimistel sisuliste debattide tähtsust alahindama. Elukeskkonna loob suurel määral just kohalik omavalitsus. Erinevatel erakondadel on linnade-valdade juhtimise osas täiesti erinevad seisukohad. Linna tulevikku aga mõjutab järgmiste linnajuhtide pädevus ning võimekus kõige otsesemalt. Valijatel on õigus neid asju teada.