Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

9. aprill 2013

Riigikogule peetud kõne, mis käsitles ka taastuvenergia teemat

Lugupeetud kolleegid! IRL-i seisukoht on lihtne selles küsimuses: see on tarbija, ainult ja ainult tarbija huvi. Aga opositsioon ja, mis seal salata, ka koalitsioon kohati siin saalis, on püstitanud terve rea müüte.

Esimene müüt. Me ei saa võrrelda taastuvenergia tasude vähendamist ja aktsiisi vähendamist. Neid ei saa üldse ühele kaalule panna. Aktsiis tegelikult jaotatakse ringi sisuliselt sotsiaalsetel eesmärkidel riigis. Taastuvenergia tasud lähevad absoluutses enamuses Keskerakonna „lemmikutele“ ehk välisomanikele ja välispankadele ja nende omanikele. See on väga oluline vahe!

Teine müüt. Kaitstakse taastuvenergia investeeringuid kui tohutult kasulikke investeeringuid Eestile. Nendel investeeringutel tegelikult Eesti makromajanduskliimas, makromajanduskeskkonnas puudub igasugune tähtsus. Tegemist on väljast tuleva investeeringuga. Kaup müüakse välja, töökohti praktiliselt ei looda ja me maksame sellele lõbule lihtsalt oma taskust peale.

Kolmas müüt. Arusaamatu on opositsiooni rõõm, et hakkepuitu ei saa kasutada enam taastuvenergia tootmiseks. Seda ei saa kasutada seepärast, et meil on küllalt palju taastuvenergiat, ei ole mõtet rohkem enam taastuvenergiat toota, aga tegelikult hakkepuitu kasutamine makromajanduslikult oleks suurusjärgu võrra efektiivsem töökohtade loomisel jne.

Neljas müüt. Arusaamatu on osa opositsionääride ja ühe täna mitte Riigikogusse kuuluva erakonna erakordne toetus tuulest vändatavale taastuvenergiale. Tegelikult tuulegeneraatorid risustavad meie ilusa kodumaa loodust. Näiteks Lääne-Eesti saartel on pikas perspektiivis turism ja suvekodude hooldamisest ja nende teenindamisest tulenev majandus tegelikult praktiliselt ainuke jätkusuutlik majandusharu. Tuulegeneraatorite paigaldamine saartele töötab otseselt vastu saartel jätkusuutliku majanduse tekkimisele.

Viies müüt. Kohati on väga arusaamatu nii opositsiooni kui ka mõnede koalitsiooniliikmete negatiivne hoiak Eesti Energia suhtes. Ma küsin teie käest: kelle huve kaitseb Juhan Parts? Kui ta kaitseb Eesti Energia huve, kelle vara suurendamise eest ta võitleb siis? Samas ma küsin, kelle huve kaitseb taastuvenergia koja kui ma ei eksi, sotsiaaldemokraadist tegevjuht, kui ta kaitseb tuuleenergia tootjate vara suurendamise huve?
Aitäh teile!