Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

16. september 2014

Dr Tulpist ja saarlaste palga tõstmisest

Aasta esimese kolme kuu jooksul vähenes Saare maakonna elanike arv 128 inimese võrra, seda põhiliselt negatiivse rändesaldo (-91) tõttu. Iga pere teab oma kogemusest, mida tähendab, kui mehed käivad Soomes ehitamas või noored lähevad piiri taha õppima ja jäävad. Kuid inimesi ei kaota Saaremaa ainult välismaale, parem palk tõmbab saarlasi ka Tallinna. Ja see on üsna masendav olukord.

Samal ajal reformierakondlased valitsusest ei oska teha muud kui käia kohalikul linnavalitsusel abiks lipumasti kohta valimas. Kui nii edasi, siis tõenäoliselt tulevad tuleviku reformikad samale kohale, et viimasele saarlasele mälestusmärk püstitada?

Miks siis inimesed lahkuvad Saaremaalt? Probleem pole ju, et töökohti poleks! Registreeritud töötus näiteks Kuressaares on Eesti linnadest üks väiksemaid. Töö on, aga palk jätab soovida. Igasse külasse oma kaabli- või nööbitehase ehitamist Tallinna ettevõtluse ja ka kogu Eesti konkurentsivõime vähendamise arvelt, mida pakub välja Urve Palo, ei aita meid seega. Veelgi hullem, sotsid toetavad suurte tuulegeneraatorite paigutamisele kaasaaitamisega Saaremaa kõige jätkusuutlikuma majandusharu – turismi tapmist.

Head sotsid! Meie, saarlased oleme töökad, aga inimese elu eesmärk ei ole ju tööd teha. Elu eesmärk on ikka lapsi kasvatada, lähedastest hoolida, kultuuri nautida, sporti teha jne. Selleks on vaja vahendeid ehk palka ja töö on vaid abivahend selle saavutamiseks. Muidugi, leninlike algetega sotsiaaldemokraatlik ideoloogia võib küll vastupidisest unistada ja väita, et tehke tööd, palk on teisejärguline! Kuid enamuse jaoks see nii ei ole.

Arvestades mediaanpalku, võib öelda, et ligi 40 protsenti saarlastest saavad palka alla 500 euro. Tallinnas on mediaanpalk ligi 800. Miks noored ei peaks siis lahkuma? Tublid noored, kes sellises olukorras Saaremaa tolmu jalgelt pühivad, just sellise lahenduseni antud algandmetega arvutades peabki jõudma.

Palgad on vaja ruttu kõrgemaks saada ka väljaspool Tallinna
Selleks ongi IRL pakkunud välja meetme, et alla 500 eurose palga pealt ei pea tulumaksu maksma. See tähendab, et vähemalt 40% saarlastel tõuseb kättesaadav palk 69 eurot. Üle poole saarlastest hakkavad rohkem palka kätte saama. Siin on ka üks moraalne maksupoliitiline aspekt – arvestades elukallidust, milleni tänaseks oleme jõudnud, oleks alla 500 eurost palka tuluks nimetada lihtsalt amoraalne.

Oluline on ka see, et see IRL ettepank elavdab ka Saaremaa majandust. Kuidas? Esiteks, inimene, kes saab oma töö eest rohkem raha kätte, teeb tööd suurema huviga. Ta on töö tegemisel entusiastlikum ja rõõmsameelsem. Ja kõik ettevõtted võidavad. Saaremaa ettevõtlus muutub konkurentsivõimelisemaks
Teiseks. Saarlased ilmselt jätavad oma palgatõusust suurema osa Saaremaale, see tõstab Saaremaa sisetarbimist, mis omakorda edendab kohalikku majandust. Ma usun, et tegemist on läbi aja ühe kõige efektiivsema ettepanekuga, millel on nii suur mõju meie kodusaare elule.

Kuid ka sotsid ja reformikad on sellest aru saanud ning loobivad kaikaid kodarasse, et seda ettepanekut alavääristada. Nad on justkui kommunistliku partei liikmed nõukogude ajal, kes soome televisioonist nägid, kuidas elu peab käima, aga partei koosolekul oli igaühel valmis terve retooriline pakett, seletamaks, kui halb on elu Soomes, rääkimata USA-st.

Et IRL-i mustata, on hakatud meie ettepanekut üleolevalt nimetama astmeliseks tulumaksuks. Eksitav väide. Astmeline tulumaks, nagu seda siiani Eestis kardeti, on kuulus sotside ja keskerakonna poolt pakutud maksusüsteem, millega tõstetaks suurepalgaliste maksu. IRL-i ettepaneku järgi seda ei juhtu, üle 846 eurose palga juhul jääb tulumaksumäär samaks. Et 500 eurose palgaga inimene ei saaks kätte rohkem kui 501 eurose palga saaja, pakub IRLI ettepanek välja nn ülemineku ala 500 ja 800 eurose palga vahel. See on paratamatu. Kui reformierakondlased oskavad parema ülemineku välja pakkuda, siis pakkugu selle asemel, et kritiseerida. Kui lihtsalt tõsta tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni, siis oleks see täiendav koormus võrreldes IRLi ettepanekuga riigieelarvele ligi 400 miljonit eurot, kuid kõrgemapalgalistele valmistaks saavutatav võit proportsionaalselt vähem rõõmu kui neile, kelle palk ongi 500.

Haldusreform tuleb ära teha
Saaremaa arengu jaoks on väga oluline ka teine IRLi ettepanek – tõmbekeskustest lähtuv haldusreform. Saaremaal on 60 protsenti elanikest igapäevaselt seotud Kuressaarega. Mida kiiremini me tunnistame, et tegelikult on Saaremaa mõistlik koondada vaid ühte valda, seda parem saarlastele. Seda paremini kasutatakse saarlastele eraldatud vahendeid.

Ja paraku tiksub aeg meie vastu. Kuni me otsuseid edasi lükkame, lahkuvad Saaremaalt inimesed, vaesuvad pered ning kaob meie ühine ressurss ehk maksuraha. Mul tuleb silme ette Rembrandti kuulus maal „Dr Tulpi anatoomialoeng“, kus Amsterdami kirurgide gildi liikmed on kogunenud ümber surnukeha ja dr Tulp lõikab kääridega lahatava nahka, et pidada loengut anatoomiast. Ma ei taha, et sotsidest ja remormikatest ministrid istuvad paarikümne aasta pärast ümber prepareeritud Saaremaa ja soliidses eas dr. Rõivas avab Saaremaa kõhtu, et pidada loengut regionaalpoliikast. Ma tahan, et Saaremaa jääks ellu, selleks aga on oluline, et me hakkasime kohe ravima!