Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

5. august 2005

Sajad tuhanded eestlased jäävad homme ilma SL Õhtuleheta!

SL Õhtuleht demagoogitseb taas. Oma tänases artiklis, kus väidab, et pealinna neljas koolis ootab lapsi remontimata koolimaja. See on vale. Sel sügisel jäävad pealinnas remontimata 55 kooli! Sest nii palju on pealinnas veel koolimaju, mis vajavad hädasti remonti. Nende kõigi remontimiseks ongi Res Publica välja töötanud kava, mille järgi saavad koolid remonditud palju kiiremini kui omavalitsuse oma vahendid võimaldaksid.

Ka neis neljas, millest õhtuleht kirjutab, poleks RKAS abita lähematel aastatel remondini jõutud. Nüüd on nende nelja kooli kapitaalremont võimalik lõpetada 2006 aastal. Nagu minu linnavalitsuse koostatud koolide remondi kavas kogu aeg on plaanitud.

Eksitav on ka väide, et koolide remont oleks tehtud koolivaheajal. Koolimaja kapitaalremonti ei ole kunagi 3 kuuga tehtud, alati on selleks kulunud ka osa õppeperioodist. Akende vahetus, millest Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoolekogu liige ja koolidirektor räägivad, saab tehtud sel aastal. Just nii, nagu abilinnapea Kaia Jäppinen kinnitab.

See, et lepinguid järgmiseks aastaks plaanitud koolide remondiks ei ole praeguseks veel sõlmitud, ei ole linnavalitsuse tegemata töö. Lepinguid pidurdas RKAS-i poliitiline nõukogu, sest kuni juuli viimaste päevadeni loodeti jätkata koolide remondiraha jagamist poliitilise katusepakkumise meetodil. Kuid nüüd on otsustatud, et koolid remonditakse Res Publica pakutud mudeli alusel. Majanduslikust otstarbekkusest lähtudes. Ning lepingute ettevalmistamine on jõudnud lõpusirgele. Abilinnapeade Jäppineni ja Aasa tänuväärne töö on aidanud veelgi vähendada RKAS tulukust ning lubab koolidele väiksema raha eest veel paremaid tingimusi. Koolide direktorid vabanevad 30 aastaks kõigist olme- ja hooldusmuredest ning võivad keskenduda lastele parema hariduse andmisele.

Konflikti, mida SL Õhtuleht otsib, pole olemas. Sellest ka käesoleva loo pealkiri. Sest tõepoolest, koguni miljardid inimesed maailmas peavad homme ilma SL Õhtuleheta läbi ajama. Sest neil pole kunagi plaaniski olnud seda üllitist lugeda. Aga pealkiri on ju korrektne?