Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

2. august 2005

Savisaar peab Tallinna Sadama aktsiad börsile viima

Täna arutasid Tallinna sadama poliitikutest nõukogu liikmed Tallinna lahel luksuskaatriga tiirutades sadama uue juhi kandidaate. Tallinna linnapeana (ja sadama nõukogu endise liikmena) jälgin väga tähelepanelikult, mis pealinna mereväravat kontrollivas ettevõttes toimub. Sest annavad ju sadamaga seotud ettevõtted linnale märkimisväärse osa tulusid, annavad inimestele tööd, arendavad ranna-ala.

Viimased teated Tallinna Sadamast on aga pisut murettekitavad.

Kuuldused koalitsioonierakondlastest koosneva juhtkonna, mingisuguse troika või poliitkomisjoni moodustamisest toovad külmavärinad peale. Tallinna Sadam on ettevõte, mille peamine ja põhiline kohustus on suurendada omaniku, s.t. riigi varandust. Et sealjuures sadama-alad heakorrastatud ning turvaliseks saavad, on elementaarne.

Ei kujuta aga ette, kuidas julgevad eraõigusliku ettevõtte nõukogu liikmed anda juhtkonnale korraldusi, mis lähevad vastuollu ettevõtte majandushuvidega.

Nad vastutavad ju firma juhtimisotsuste eest isiklikult, oma vara ja vabadusega. Samuti juhatuse liikmed. Näiteks otsus kinkida mõningatele klientidele kümnete miljonite ulatuses raha (sadamatasude kunstliku madalal hoidmisena) peaks normaalses ettevõttes tähendama juhtide vallandamist või koguni vangipanekut. Eesti seadusandluse järgi vastutab sellise kahju tekitamise eest juhatus, kelle üle teostab järelvalvet nõukogu. Mille liikmed samuti vastutavad. Tasuta lõunaid pole olemas, vastuteene kingituse saanud reederilt aga tähendab korruptsiooni. Pole vahet, kas hüve saab juhatuse liige isiklikult või toetatakse tema erakonda. Igal juhul tähendab see vargust. Riigile kuuluva ettevõtte arvelt. Just sellist ettevõtet aga poliitilist juhtkonda kavandavad erakonnad ihalevad.

AS Tallinna Vesi aktsiate börsileviimise edukat kogemust analüüsides leian, et börsile viimine on ainus võimalus ettevõte poliitikute ahnete küünte ulatusest välja viia. Tegelikult piisab, kui viia börsile isegi vaid vähemusaktsiad. Börsireeglid ja avalik majandustegevus välistavad korruptiivsed või poliitilistest eesmärkidest kallutatud otsused. See omakorda tähendab efektiivsemat majandamist, suuremat kasumit, suuremat omanikutulu.

Majandusminister Savisaar, kes on riigi esindajana Tallinna Sadama üldkoosoleku õigustes, peab kiiresti tegema otsuse viia ettevõtte aktsiad börsile ning tegema (kasvõi ajutisele) juhatusele ülesandeks aktsiate avalik müük ette valmistada.

Vastasel juhul on meil oht jõuda tagasi veneaegsete riigiettevõtete mentaliteedi juurde. Eriti kurb oleks see sadama puhul. Politrukkide
kontrolli all olevas sadamas ei randu ükski valge laev.