Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

12. oktoober 2005

Sõjasadama asukohale lahendus 18ndal!?

Üle-eile valminud uuring näitab, et 4 tallinlast 5-st soovib Tallinnasse avatud rannajoont ning suletud alad linna rannas peavad jääma ajalooks. See oli telefoniküsitluse tulemus. Usun, et tegelikkuses on see meelsuse suhtarv veelgi suurem, näiteks 9/10. Meil on ligi 14000 kirjalikku vastust tallinlastelt, kes kindlasti ei soovi sõjasadamat Tallinna randa ning toetavad ranna arendamist avatud elu- ja meelelahutuskeskkonnaks. Neid kirju tuleb pidevalt juurde.

Olen rääkinud NATO ning kaitseministeeriumi esindajatega, võimalike uute sõjasadama kai operaatorite, arvamusliidritega – otsinud, kelle huvides on sõjasadamale sobiva koha leidmine ning Tallinna ranna-ala avamine. Mõistuslikul tasandil on otsus ilmselt tehtud – sõjasadam läheb Tallinna kesklinnast välja. Vastas on veel ports allumisharjumust: kui on sõjaväe teema, pole tavakodanikul asja. Ning harjunud ollakse okastraatide ning kivimüüridega. Kindlasti vajab uudsete mõtetega harjumine mõnel puhul lihtsalt rohkem aega. Tallinlased on huvitatud avatud rannast ning sõjasadama välja viimisest. Sõjasadama eest seisjate huvi on tegelikult sobiva sadam-ala leidmine, mitte jonni ajamine või linlaste huvidega sõdimine. Teisipäeval kohtumegi Kaitseministeeriumi esindajatega ning loodetavasti on juba samal õhtul võimalik raporteerida kai remondiga alustamisest ning edusammudest sõjasadamale sobiva kodu leidmisel. Olen kindel, et koostöö läheb lahti ja on konstruktiivne.

Rannajoone linlastele avamise osas saime täna Tallinna linnavalitsuses liikuda oluliselt edasi ranna-alale ühe olulise piirkonna – kesklinna sadama-ala detailplaneeringuga. Üldpilt hakkab koosnema mitmetest väiksematest planeeringutest ning kogu kontseptsiooni osas leppisime kokku – oluliselt rohkem peab kuulama arhitektide liidu arvamust. Kõigilt, kes juba asusid selle teksti peale vaimukaid ning fantaasiarikkaid vastuargumente nuputama, sooviksin iga vastuargumendi kohta vähemalt kaht omapoolset lahendust. Ja ootan sellist lahendusvarianti, mis lähtuks laiemast avalikust huvist, linna-arengu tervikvisioonist ning positiivsest mõtlemisest. Arengupiduriks on üksiku huvirühma ootusi esindav või edevat üksiklahendust toetav ettepanek. Arvan, et igaüks, kes pakub progressiivse lahenduse, jõuab varem või hiljem selle arusaamiseni, et sõjasadam selle linna keskkonda ei sobi.
Jõudu tööle!