Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

4. november 2005

Solvute vale inimese peale, härra Puusepp!

Repliik arhitekt Raivo Puusepa arvustusest president Meri kohta.

Linnapilti rikuvad rumalad otsused, mitte arhitektid. Tartu Kaubamaja kerkis praegusele kohale ja sellisel kujul just seetõttu, et linnavalitsus arendajatele sisuliselt tänase hoone tellimuse andis. Loomulik, et arendaja kasutab maksimaalselt ära ette antud ning lubatud tingimusi. Arhitekt annab oma parima tellija soovide täitmisel, kasutades selleks oma oskusi ja kogemusi.

Milline linnaruum välja näeb, sõltub sellest, millised tingimused arendajatele ette antakse. Kui seal on koledad majad, siis seepärast, et linnajuhid on selleks tingimused loonud. Tartu Kaubamaja on aga kindlasti hea töö härra Puuseppa poolt, mis täidab parimal moel ühe kaubanduskeskuse nõudmised. Paraku täiesti vales kohas.

Härra Puusepp, Teie solvumine president Meri arvamuse peale on sisuliselt põhjendamatu. Pole mingit põhjust kahelda president Meri arenenud ilumeeles või orienteerumises eetikaväljadel. Nii president Meri kui Teie, härra Puusepp, räägite tegelikult ühest ja samast – tehtud on nii nagu Tartu linnajuhid ja nende sõbralikud huvigrupid seda on soovinud. Paraku on see sobimatu Tartu linnale ega lähtu avalikust huvist. Kui oleksime siin Tallinnas käitunud sarnaselt Tartu kolleegidega, kerkiks praegu mühinal “Viru Poja” müürid kaunis A. H. Tammsaare pargis.