Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

25. august 2005

Suurim saavutus: aus linnavalitsemine

Täna, 25.augustil kogunes Tallinna Linnavolikogu, et uue hooga peale suvepuhkust tööd alustada. Linnapea tervitas istungi alguses kõiki ning soovis neile töökat ja ausat uut hooaega.

Linnapea Tõnis Paltsu kõne istungil:

Austatud Tallinna Linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed, kenad külalised!

Tere ja ilusat, töökat, ennekõike aga ausat uut hooaega tallinlaste huvide esindamisel! Tallinna linnapeana tänan teid pea aastase koostöö eest. Nagu ikka, tulevikku vaadates loodan kõike veelgi paremat.

Igapäevatöö kõrvalt on tagasi vaatamiseks aega ikka nappinud. Aga, kui seda teha, võin heameelega tõdeda, et kümme viimast kuud on olnud Eesti pealinna juhtimises saavutusterohked. Kiiresti sirvides koalitsioonilepingut, tõstsin siia mõned näited:

- Saime riigilt koolide remontimiseks raha juurde.
- Mis seal salata, tuhanded inimesed ootasid ka munitsipaalehituse jätkumist. See jätkub.
- Suurendasime noorte huvialaringide ja spordiklubide rahastamist.
- Toetasime aktiivselt Tallinna Ülikooli asutamist ja anname üliõpilastele maja Raekoja platsil.
- Suurendasime investeeringuid teedesse üle kahe korra.
- Otsustasime muuta ranna-alade üldplaneeringut, et avada Tallinn lõpuks tegelikult merele. /Vahemärkusena – ei tule Tallinna vanalinna alla mingit tõkkepuutsooniga suletud sõjasadamat vaid linlastele ja külalistele avatud promenaad./
- Peatasime kinnisvaraarendajate omavoli.
- Käivitasime ukrainlaste, venelaste ja teiste rahvusvähemustega tegeleva konsultatiivnõukogu.
- Viisime linnalehtedest välja poliitilise propaganda.
- Noteerisime AS Tallinna Vesi aktsiad börsil ning viisime ettevõtte poliitilistest tõmbetuultest välja.

Kindlasti oskate igaüks kindlasti täiendada seda loetelu. Tehke seda palun, kas minu internetipäevikus. Kinnitan aga, et koalitsioonileping saab täidetud vähemalt 95% ulatuses!

Siiski.
Oma suurimaks saavutuseks, töövõiduks ja eesmärgi täitumiseks pean ausat Tallinna juhtimist Tallinna linnapeana. Tänud teile veelkord ka selle saavutuse toetamisel. Paari kuu pärast istub siin saalis loodetavasti nii mõnigi uus aus linnavolinik. Teilt, kes te jääte siia saali tööle oma kohtadele, palun siis juhatust oma uutele kolleegidele. Juhatage neid vahet tegema näilisel ja tegelikul. Õiglasel ja ausal linnajuhtimisel ning poliitilisel kasumijahil. Vigadest olevat küll kõige parem õppida, aga uskuge mind – tee kõike ausalt ja avalikult ning eksimisvõimalus ongi minimaalne.

Nüüd siis praktilise koostöö juurde. Olen ise küll ka kogu suveaja linnapeana tööpostil olnud ning vastanud võimalikult paljudele küsimustele. Kindlasti on teil paljudel aga värskete ja puhanutena mõned järelpärimised linnavalitsuse vahepealsete saavutuste kohta. Ootan huvi ja innuga sisukaid arupärimisi, et teile ka detailides selgitusi jagada. Neid, kes tulnud siia peamiselt huvist minu kui isiku vastu, kutsun volikogu tööaja parema kasutamise nimel leidma aega ja võimalusi väljaspool volikogu istungeid. Ning alati teie kasutuses – ausalt ja avatult – palts.ee!

Tänan!