Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

11. oktoober 2005

Tahangi, et saaksime kõik rohkem kogemusi maailmakultuurist

Valimiseelne aeg on tõepoolest huvitav. Iga kord. Tänavugi tuletati mulle meelde, et olen ikka aeg-ajalt tegelenud inimestega suhtlemisega. Meeldetuletus oli küll pisut norivas toonis, aga panen selle pigem liiga suurte töötlemist vajavate infomahtude arvele. Et just seepärast märgatakse minu isiklikke kontakte erinevate kodanike ühendustega praegu valimiste ajal, mitte aga aastaringselt. Kuigi olen mitmeid koole, huvialaringe jt vastavalt noorte vajadustele toetanud arvutite, tööriistade, huvialavarustuse, koolitarvete jmt. Täna, valimiste lähenedes, otsiti mu sellesuunaline tegevus välja kui midagi taunitavat.

Kõik, kes minu tegemisi on aastate jooksul jälginud, on kindlasti märganud minu erilist tähelepanu haridusasutuste suhtes . Põhjusteks pean seda, et Tallinna linnapeana tuletab vastutus suurima koolipidajana ennast igal sammul meelde. Visionärina olen põhjalikult tegelenud riigi/linna konkurentsivõime tagamise ning hariduskorralduslike ja -sisuliste seostega. Ning loomulikult ei jäta mind 6 lapse isana kaugeltki külmaks kooli-kodu-ühiskonna koostoime.

Seepärast olen viimastel aastatel regulaarselt isiklikult tervitanud erinevaid kooliperesid õppeaasta alguse puhul, õpetajate päeva, uue aasta alguse jms puhul. Tänavu otsustasin väärika õpetajateameti pidajaid tänada nende tubli tegevuse eest kinkides 31 kooli õpetajatele piletid maailmakuulsa Maia Plisetskaja Vene Keiserliku Balleti etendusele “Rasputin”. See on osa tõelisest maailmakultuurist ning loodan, et õpetajad, kes meie riigis loomeinimesi kujundavad, oskavad selle kogemuse parimal moel haridussüsteemi lülitada.

Leian, et õpetajaid ei peaks karistama selle pärast, et juhuslikult on lähenemas valimised ning jätma nad sellisest kõrgkultuuri kogemusest ilma. Loomulikult võiks omavalitsustegelaste ning riigijuhtide õpetajatele suunatud tähelepanu olla oluliselt suurem kui seni. Minul isiklikult on olnud võimalus oma lugupidamist ka väljaspool valimisi üles näidata ning seepärast olen haridusasutustele aeg-ajalt märku anda, et nende panust teatakse ja märgatakse.

Vaikiv ajastu Eesti meedias
Ajakirjanikud ei vaja tsensuuri vaid kultuuri