Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

29. oktoober 2005

Tähistati tulevase Vabaduse monumendi asukoht

Laupäeval, 29. oktoobril sai tähise tulevase Vabaduse monumendi asukoht Harjumäe nõlval. Kivi avamisel esinesid kõnega Tallinna linnapea Tõnis Palts, Riigikogu esimees Ene Ergma, Eesti Vabariigi valitsuse nimel rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Gunnar Laev, ühenduse Memento ja tudengkonna esindaja.

Linnapea kõne Vabaduse monumendi asukoha kivi avamisel:

 

Lugupeetud Vabadusvõitlejad, kallid tallinlased ja külalised.

Täna oleme siia kogunenud tähistamaks ühe pika protsessi lõpusirgele jõudmist. Arvan, et kõik, kes Te olete siia kogunenud, ei ole nõus nn pragmaatikutega, kes ütlevad, et monumenti ei ole vaja, kuna see on vaid sümbol. Aga just seepärast ongi seda monumenti vaja, et see on sümbol. Sümbol rahvast, kes väärtustab oma vabadust ja austab selle toojaid. Kuna neist paljud on täna ka siin, lubage neid siinkohal tänada sügava kummardusega. Just need mehed-naised on olnud ka kõige järjekindlamad taganttõukajad, et vabaduse monumendi idee välja ei sureks. Ka selle eest neile suur aitäh.

Tallinna linnapeana oli minu ülesandeks vaid lahendada Vabaduse monumendi asukoha küsimus. Tuli aidata kaasa võla tasumisele nendele, kes on andnud oma elu või panuse meile kõige kallima Vabaduse eest.. Linnapeana tuli mul lahendada küsimus, mida oli lahendatud juba eelmise sajandi 20ndatest – 30ndatest aastatest alates.

85 aastat tagasi novembris ütles peaminister Ants Piip „On kindel, et seltskond Vabadussõjas langenud kangelaste mälestust unustada ei lase varsti siin Kalevilinnas natsionaalmälestussammast püstidades või teisiti”.
Nii nagu 1936ndal aastal tuli linnale appi Konstantin Päts oma dekreediga Vabadussõja üleriikliku monumendi püstitamisest, nii tuli nüüd linnavalitsusele tuli appi Riigikogu, kes oma otsusega 367OE väljendas kogu rahva tahet. Aitäh neile riigikogu liikmetele, kes hääletasid selle otsuse poolt.

See asukoha kivi siin peab muutma monumendi püstitamise protsessi pöördumatuks. Tõstma selle kõrgemale linnas muudest tähtsatest küsimustest nagu seda Tallinnas on teede ehitus, ohtlike veoste välja viimine, mereranna avamine linlastele, millega mul tuli tegelda ja tuleb tegelda ka järgmistel linnapeadel.

Tänane tunnuskivi tähistamine on kõrgem hetke poliitilistest võitlustest ja huvidest. Tänane päev sai määratud spetsiaalselt peale valimisi, et nii tähtis asi ei muutuks poliitiliste mängude tallermaaks. Seda, et tegemist on üldrahvaliku tahtega paigaldada monument just siia näitavad. esiteks see, et ka kolmekümnendatel jõuti samale järeldusele koha osas. Teiseks Riigikogu tahe. Kolmandaks see, et see kivi siin on valitud välja kohalike omavalitsuse tegelaste poolt ja toodud kohale kaugelt Võrumaalt. Maalt, kus tegutses Kreutzwald otse Kalevite kantsi. Neljandaks täna siia kogunenud ja sõnavõtvad poliitikud erinevatest poliitilistest jõududest.

Siinkohal on paras aeg anda üle selles protsessis teatepulk järgmisele linnapeale. Usun, et ta jätkab seda teed ja juba järgmisel aastal saab ka ehitus hoo sisse. Kõigepealt tuleb korraldada riigi ja linna poolt uus ideekonkurss. Konkurss, mille tulemused rahuldaksid kogu eesti rahvast. Eeskätt aga muidugi vabadusvõitlejaid. Konkurss on selle võrra lihtsam, et monumendi visuaalse raskuskeskme asukoht on määratud.

Jõudu Teile kõigile toetamaks Valitsust ja järgmist linnapead nendes ettevõtmistes. Vabaduse väljak ilma Vabaduse monumendita on just kui Tallinn Eestita.