Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

3. juuli 2005

Tallinlased on meie linnavalitsusega rahul!

Täna on mul teile hea uudis. Oleme Tallinnas võimul olnud küll lühikest aega, kuid hiljuti volikogu poolt tellitud küsitlus näitab, et linnakodanikud on meie linnavalitsusega väga rahul. 60 % küsitletud tallinlastest kiidab mu tegevuse linnapeana heaks.

Teatud sihtgruppides ületab mu poolehoidjate arv oluliselt isegi Savisaare oma. Näiteks eestlastest tahaks minu jätkamist Tallinna linnapeana näha 21%,  Savisaart 14%. Samas on Savisaar jätkuvalt populaarne pensionäride ja venelaste hulgas. Uuringust järeldub, et kuigi meedia ja teatud huvigrupid püüavad meie tegevust linnavalitsuses näidata ebaedukana, on tavalised inimesed meiega rahul. Ja need on meie valijad, kes meid on volitanud.

Meenutame, mida Tallinnas ilma meie osaluseta poleks toimunud:
- Saime riigilt koolide remontimiseks raha juurde.
- Suurendasime noorte huvialaringide ja spordiklubide rahastamist.
- Toetasime aktiivselt Tallinna Ülikooli asutamist ja anname üliõpilastele maja Raekoja platsil.
- Suurendasime investeeringuid teedesse üle kahe korra.
- Otsustasime muuta ranna-alade üldplaneeringut, et avada Tallinn lõpuks tegelikult merele.
- Peatasime kinnisvaraarendajate omavoli.
- Käivitasime ukrainlaste, venelaste ja teiste rahvusvähemustega tegeleva konsultatiivnõukogu.
- Viisime linnalehtedest välja poliitilise propaganda
- Noteerisime AS Tallinna Vesi aktsiad börsil ning viisime ettevõtte poliitilistest tõmbetuultest välja.

Loe küsitluse tulemusi kokkuvõtvatest tabelitest või tulemusena valminud dokumendist“Avalik arvamus Tallinna juhtimisest”

 

Nagu igaüks küsitlustulemustest ise võib vaadata, on inimesed meie saavutustega rahul.