Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

3. august 2005

Tallinn hakkab hüvitama vee hinna tõusu

Tallinnas vee kallinemise kompenseerimise süsteemi väljatöötamiseks moodustatud ajutine komisjon soovitab hinnatõusu hüvitada neile peredele, kus liikme sissetulek jääb kuus alla 2500 krooni.

 

Komisjoni esimehe abilinnapea Toivo Prommi sõnul alustatakse vee hinnatõusu kompenseerimist vähekindlustatud peredele tänavu teisest poolaastast lähtuvalt aasta veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusust.

«Vähekindlustatuks loetakse leibkonda, kelle liikme sissetulek kuus kõigi leibkonnaliikmete sissetulekute arvestamisega on alla 2500 krooni,» ütles Promm BNS-ile.

Komisjoni ettepanekul tuleks hüvituse suuruse määramisel lähtuda keskmisest linlase tarbimisest, milleks on kolm kuupmeetrit vett kuus.

Lähtudes sellest, et 2005. aasta hinnatõus on 2,88 krooni ja 2006. aastaks taotletav hinnatõus 2,03 krooni kuupmeetri kohta, oleks kompensatsioon linlasele kuus vastavalt 8,64 krooni 2005. aastal ja 6,09 krooni 2006. aastal.

Leibkonna keskmiseks kompensatsiooniks kujuneb ettepaneku kohaselt 19,87 krooni kuus sel ja 14,01 krooni kuus järgmisel aastal.

Komisjoni ettepanekul oleks otstarbekas kompenseerida veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõus poolaasta lõikes.

Vee hinnatõusu kompenseerimise kirjalikud taotlused peab elukohajärgsele linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale esitama kas eluruumi omanik või üürnik vähekindlustatud leibkonna esindajana.

Pärast avalduste kontrollimist esitavad sotsiaalhoolekande osakonnad need avaldused Tallinna ettevõtlusametile, kes eraldab raha.

«Kompensatsioon makstakse kompenseeritavate arvelduskontole,» lisas Promm.

Res Publica ja Keskerakonna koalitsioonilepingu kohaselt moodustati AS Tallinna Vesi börsile mineku tuludest juuli alguses tasandusfond eesmärgiga kindlustada hinnatõus vähekindlustatud pealinlastele.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinnas tõusis tänavu jaanuaris ligi 16 protsendi võrra 21,11 kroonini kuupmeetri kohta koos käibemaksuga.

Järgmine hinnatõus ootab linlasi tuleva aasta jaanuaris, mil vee hind tõuseb 6,5 protsendi võrra, millele lisandub tarbijahinnaindeksi muutus.

Vastavalt AS Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel kehtivale lepingule tõuseb vee hind ka 2007. ja 2008. aastal 6,5 protsendi ja tarbijahinnaindeksi võrra.

Aastatel 2009 ja 2010 tõuseb vee hind kaks protsenti pluss tarbijahinnaindeksi muutus.

Loe artiklit Postimehest