Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

19. detsember 2005

Tallinn peab linnapilti sobimatute ehitiste krundid tagasi ostma

Et kaitsta Tallinna linnakeskkonda sobimatute ehitiste püstitamise eest, peab linn vajadusel need krundid tagasi ostma. Seepärast esitab Tallinna linnavolikogu Res Publica fraktsioon täna Tallinna linna 2006. aasta eelarvesse parandusettepaneku, mis võimaldaks omandada linnale praegu Restorile kuuluva linnamüüri äärse ala Suurtüki ja Rannavärava tänavate vahel.

Selle ala praeguse detailplaneeringu kehtestamine ning tänaste ehituslubade väljaandmine kunagiste linnavalitsejate jäme viga, mis tuleb kahjuks heastada tänastel maksumaksjatel. Suure tõenäosusega tuleb leida linnaeelarvest raha, et tagasi osta ka niinimetatud „Viru poja”, Pirita tee 28 “üksiku hamba” ja võib-olla veel mitme linnapilti mitte sobiva hoone ehitusõigused või maad.

Tulevased põlved ei andesta meile mitte kunagi, kui laseme linnamüüri kortereid täis ehitada või lubame Tammsaare parki musta koletise, mis rikub lõplikult ka Viru hotelli unikaalse arhitektuuri. Seepärast peame kasutama kõiki võimalusi linnakeskkonna arengu mõistlikuks suunamiseks ning koleduste ärahoidmiseks.

Endise linnapeana tean, et linnavalitsusel on tegelikult üsna suured võimalused sobimatute ehitistega võitlemiseks. Kui läbirääkimised kinnisvaraomaniku või arendajaga tulemust ei anna, tuleb kaaluda nende ehituslubade peatamist või maade linnale tagasi ostmist. Linnapeana alustasin näiteks läbirääkimisi ka firmaga Restor. Loodan, et tänane linnapea on neid läbirääkimisi jätkanud ning peagi saavutatakse tulemus, mille üle kõik linnaelanikud ja linna külalised saavad rõõmu tunda.