Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

10. aprill 2005

Tallinn sai uued linnaosavanemad

Head erakonnakaaslased!

 

Tänan kõiki usalduse eest piirkonna üldkogul!

Lõppevast nädalast Tallinnas peab tooma esile kolm episoodi. Kahjuks ei ole kõik neist rõõmustavad.

Kolmapäeva hommikul, just ajal kui alustasime linnavalitsuse istungit, toimus Punasel tänaval Paekaare kooli hoovis plahvatus. Sõitsin kohe sündmuskohale. Pilt oli masendav. Kogu koolimaja Punase tänava poolne külg oli akendeta, kohati olid viga saanud ka aknaraamid, purustusi oli ka teiste seinte akendes. Võib öelda, et ime läbi ei saanud ükski koolilaps füüsiliselt viga, paljudes klassides, mille aknad sisse lendasid, toimus parajasti õppetöö. Loodetavalt leiab politsei pommipanija kiiresti üles ning see plahvatus jääb viimaseks. Andsin Lasnamäe linnaosa juhtkonnale ja haridusametile korralduse kool kiiresti jälle töökorda seada. Juba neljapäeval olid plahvatuse jäljed koristatud ning akendel ees ajutised klaasid, nii et õppetöö sai jätkuda. Siiski läheb veel paar nädalat, kuni kõik aknad saavad lõplikult vahetatud. Kuna keegi lastest viga ei saanud, võib püüda õnnetuses ka positiivset näha, arvas Paekaare kooli direktor Valeri Lind. Kui kogu koolimaja saab nüüd tänu reservfondi rahaeraldusele uued soojapidavad pakettaknad, peaksid koolimaja küttekulud vähenema.

Segadusi tekitas ka sünnitoetuste maksmise kord, mille kohaselt peavad toetuse saajad raseduse juba varakult arsti juures registreerima. Noortel emadel, kes uuest korrast õigeaegselt teada ei saanud, tekkis hirm, et nad võivad toetusest ilma jääda. Linnavalitsus arutas küsimust erakorralisel istungil ning otsustas, et keegi, kes uue korra sisseseadmise perioodil ei jõudnud end tähtaegselt arvele võtta, ei jää toetusest ilma. Tulevastele emadele anti uus tähtaeg enda registreerimiseks ning kõik saavad oma toetuse kätte. Siiski usub abilinnapea Ingerainen, et meediakärast oli kasu, sest nii sai inimestele teadvustatud, et raseduse varane arsti hoole alla andmine on hea nii emale kui tulevasele lapsele.

Meeldivamate uudiste hulka aga võib lugeda teede ehituse alguse. Käisin ise kaht ehitusmaad vaatamas – Kadaka puiesteel ning Tondi tänaval. Kuigi asfaldi lõhna veel tunda ei ole, on pilt lootustandev, ehitus käib täie hooga ning iga nädal peaks algama töö uutel teelõikudel. Loodetavalt andestavad tallinlased linnavalitsusele need väiksed ebamugavused, mis kaasnevad ümbersõitude ja ajutiste kiiruspiirangutega, sest juba sügisel on pilt linnas hoopis teine.

Põgusamalt tahaksin ära mainida, et sel nädalal said paika uued linnaosavanemad – Res Publica liikmetest nimetati Nõmme linnaosa vanemaks Erik Sandla ning Kristiine linnaosa hakkab juhtima Katrin Leosk. Sel kolmapäeval toimus ka esimene rahvusvähemuste konsultatiivnõukogu koosolek. Vaatamata paljurahvuselisele koosseisule valitses koosolekul meeldiv ja sõbralik õhkkond ning kinnitust sai mu veendumus, et sõbralikus ja tolerantses Tallinnas saavad probleemideta koos eksisteerida väga erinevad kultuurid. Suur tänu Anzori Barkalajale, kes oli koosoleku põhjalikult ette valmistanud ning kelle tegevuskava vähemusrahvuste ja –kultuuride murede lahendamiseks Tallinnas leidis kõigi osalejate poolehoiu.

Soovin kõigile ilusat kevade jätku,

Tõnis Palts
Teie linnapea