Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

12. oktoober 2005

Tallinnal on koht oma Õpilasmajale

Tudengitel peab olema oma maja Tallinnas ning õpilasorganisatsioonidel oma. Ning koolimuuseum peab saama väärika koha. Selline on minu nägemus noorteorganisatsioonide linnapoolsest toetamisest Tallinnas. Tudengimaja sobib Raekoja platsile, sest nende meeleolu vastab võrdlemisi hästi sellele õhkkonnale, mis vanalinnast kaduma kipub -  intelligentne, akadeemiline ning vaimukas. Selliselt võiks tudengielu edendada pealinnas. Tudengimaja on kindlasti pigem selts ning noorteorganisatsioonide orientatsioon pisut teine.

Selleks pakkusin täna välja anda õpilasorganisatsioonide ja organiseerimata noorte käsutusse terve maja Tallinna kesklinnas. Tartu mnt 23 majas asus eelnevalt Tallinna Täiskasvanute gümnaasium ning mõistlike kulutustega suudaks linn hoone noorte soovidele vastavaks kujundada. Majas leiaksid oma koha näiteks õpilasi esindav Eesti Õpilasomavalitsuste Liit (EÕOL), ENL, Õpilasmalev, järgmine Avatud noortekeskus jt.
Koolimuuseumi jaoks on juba samuti sobiv variant leitud, kuigi minu meelest sobiks ka selleteemaline muuseum õpilaselu konteksti.

Väga olulise erinevus senisest kohvikukultuurist oleks Õpilasmaja suitsu- ja alkoholivaba õpilaskohvik.

Võiks muidugi mõtiskleda kas koolielu on haridusministeeriumi või linna küsimus? Mis seal vahet!? Tallinn igal juhul tahab eluterveid, rõõmsameelseid noori linna igapäevaellu värskust tooma ning loomingulise Kultuuripealinna kontseptsiooni toetama. Mina olen väga seda meelt, et koolide õppe- ja töökeskkonna eluterveks muutmine on koolipidaja ülesanne ja vastutus. See tähendabki nii korrastatud koolihooneid, motiveeritud õpetajaskonda ning loomulikult rõõmsaid ja õpihimulisi noori.