Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

28. aprill 2005

Tõnismäel tulega ei mängita

Igal kevadel Volbripäeva paiku tabab Tõnismäed tuulispask või pigemini pisuhänd. Miitinguteemalise taidlusteatri traditsioonilisteks tegelasteks on sõdurikuju, eri pooltel võidelnud vanad sõjamehed, viinapudelid, akordionistid, politseinikud ja linnapea. Harjumuspäraselt aitab ajakirjandus vahtu üles lüüa, paremal juhul sekkuvad ka Toompea poliitikud ja välissaatkonnad.  Sel aastal on vaidlused eriti emotsionaalsed, sest kogu Euroopas tähistatakse tänavu 9. mail mitte ainult Euroopa Päeva, vaid ka liitlasvägede poolt võidetud II maailmasõja lõpu 60. aastapäeva.

Olen sel teemal palju intervjuusid andnud, olgu siinkohal kõigile tutvumiseks vastused tänastele SL Õhtulehe küsimustele.  Küsijaks oli Kristjan Roos, kes loodetavalt ei solvu, kui talle saadetud vastused ka ajaveebis kätte saadavad on. Pealegi, kohtusin täna ka vabadusvõitlejate ja represseeritute organisatsioonide esindajatega ning täpselt samad küsimused tulid jutuks ka sellel kohtumisel.

Milliseid soove on punaveteranid linnale esitanud seoses 9. mai tähistamisega Tõnismäel?

Veteranide esindaja hr Vassili Borodini sõnul sooviksid veteranid süüdata Tõnismäel ajutiselt igavese tule, tuues selleks kohale gaasiballoonidega töötava tuleseadme.

Milline on linna seisukoht? 

Linn ei luba Tõnismäel tulega mängida.

Kas linn annab loa ürituse korraldamiseks? Tule süütamiseks?

Kui mõni organisatsioon esitab korrektse taotluse avalikku korda järgiva ürituse korraldamiseks, siis ei näe linn põhjust ürituse registreerimisest keelduda. Tule süütamiseks aga ei saa linn luba anda. Kahel põhjusel. Esiteks oleks suure tule süütamine rahvarohkes kesklinnas küsitav ohutustehnilistel ja turvalisuskaalutlustel. Ning teiseks, kunagi kustutatud tule taassüütamine oleks sümbol, mis puudutaks valusalt väga paljusid Eestimaa ja Tallinna elanikke.

Kas kasutusele võetakse meetmed tule põlema süttimise takistamiseks ja võimalike provokatsioonide ärahoidmiseks?

Vanad sõjamehed tahavad tähistada oma traditsioonilist tähtpäeva ning vabas riigis peab neil selleks õigus olema. Isegi kui aastaid pensionil olevad ja aja jooksul muutunud asjaajamise korraga mitte kursis olevad vanainimesed ei oska oma taotlusi nõuetekohaselt vormistada, püüame neile vastu tulla ja ürituse erandkorras ette nähtud tähtajast kiiremini registreerida. Kui nad vastava taotluse esitavad. (28.04 hommikuse seisuga ei ole taotlust esitatud)

Kui veteranid ürituse korraldamist linnavalitsuses ei registreeri, siis paberite järgi üritust ei toimugi. Kuid linnavalitsus ega politsei ei saa ega taha keelata inimestel linna avalikus ruumis viibimist või vanade tuttavatega vestlemist. Ka mitte 9. mail Tõnismäe pargis. Usun, et veteranide eesmärk ei ole kedagi provotseerida või tüli tekitada, seepärast suhtume nendesse sallivusega.

Avaliku korra tagamine aga on politsei ülesanne. Politsei ei tohi lubada linnas korrarikkumisi. Kui tekib probleeme kas joobnute avalikus kohas viibimisega, selleks mitte ette nähtud kohas tule tegemise, avalikus kohas alkoholi tarbimise või muu korrarikkumisega, on politsei kohus õigusrikkumist takistada või see lõpetada.