Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

28. oktoober 2005

Vabaduse Allikad – uue monumendi nimi?

Täiesti kohatu on püstitada küsimus, kas Vabadusemonument on vajalik või mitte. See on lihtsalt täna elavate võlg eelnevate põlvkondade ees. Samuti täna elavate vabadusvõitlejate ees. Esindagu neid siis Vabadussõjast osavõtnud Ants Ilus või teised Enn Tarto sugused tublid mehed. Sellise võla tasumine on osa kultuurist. Kui me seda võlga ei tasu siis me ei vääri näiteks ka Euroopa kultuuripealinna staatust. Kuhu paigaldada? Kui vaadata arvamuste ajalugu ja tänaseid arvamusi, siis absoluutne enamus nii Eestis tervikuna kui ka Tallinnas on olnud selle poolt, et monument tuleb paigutada Vabadusväljakule. Kas siis Harjumäele või otse väljakule.

Kui me tahaksime paigaldada monumenti otseselt väljakule, siis jääksime seda monumenti ootama veel paarkümmend aastat. Põhjuseks on see, et menetluses olev Vabaduse väljaku detailplaneering on kõlbmatu ja maa-alause parkla rajamine võib peale seda võtta veel aega aastakümneid tänu juriidilistele ja ärilistele vaidlustele kõrval oleva kinnistu omanikega. Asi tuleb lõpuks lahendada otsustavalt ja lõplikult. Harjumäe külg on ainuvõimalik koht. Mitte Vabaduse väljaku detailplaneeringust ei pea lähtuma Vabaduse monumendi kujundamisel vaid Vabaduse väljaku detailplaneering peab hakkama lähtuma Vabaduse monumendi lahendusest. See on ka väga huvitav koht erinevate kunstiliste võimaluste realiseerimiseks. Trepid, erinevaid sündmusi käsitlevad skulptuurid, vee kaskaadid. Miks mitte? Miks ei võiks sellise kompositsiooni nimeks saada Vabaduse Allikad. Aga loomulikult on see juba moodustatava konkursi komisjoni otsustada.