Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

23. aprill 2005

Väljapressimiste nädal Tallinna linnapea kabinetis

Veteranid ähvardavad sulgeda Eesti Raudtee ja keerata kinni gaasijuhtme. Torni Tammsaare parki ei tule. Kõike seda võite lugeda minu selle nädala kirjast erakonnakaaslastele.

Tammsaare ja torn? 

Head sõbrad, sain sel nädalal endalegi üllatuseks teada, et olen tegija. KUKU-raadio toimetus valis mind reedel nädala tegijaks, kuna ütlesin, et minu meelest ei sobi Tammsaare pargi serva Viru hotelli laienduseks kavandatav 17-korruseline tornmaja. Tiina Kaalep korraldas mulle tegijaks valimise puhul otse-eetris korraliku ristküsitluse. Suur tänu selle au eest. Enda meelest otsustasin torni küsimuses südametunnistuse järgi ning täitsin korduvalt kinnitatud lubadust kaitsta miljööväärtuslikke alasid. 90-ndate keskel detailplaneeringusse sisse joonistatud väärtused on vahepeal mõnevõrra ümber hinnatud ning õige ja õiglane on seda ka tunnistada. Leian, et selliste pöördumatute otsuste tegemisel, nagu parkide, mereääre või rahvuslike sümbolite ümbruse täis ehitamisel peame olema väga ettevaatlikud. Need on otsused, mida ei saa pärast tagasi võtta tagasi pöörata Meile ju ei meeldi see Tootsi Kati skandaali tõttu kuulsaks saanud maja Pirita teel lauluväljaku kõrval. Aga teha ei ole midagi. Selle lammutamiseks (millest ma unistan) peaksime selle tagasi ostma. See aga võib minna maksma sadu miljoneid. Kui aga ehitusluba poleks välja antud või saanuks see tühistatud enne reaalse ehituse algust, siis oleks saanud hakkama mõne miljoniga. Seepärast on mõistlikum täna pisut rohkem aega kulutada ning asjad selgeks arutada. Tänased linnaplaneerimisotsused jäävad meie laste elu ju aastakümneteks kui mitte aastasadadeks mõjutama.

Lisaks käisid sel nädalal linnapea laualt läbi kaks uut väljapressimiskatset – igavene tuli ja Juhkentali tänava maademüük.

Raudtee üles ja gaas kinni?

Reedel käis linnapea kabinetis Teises Maailmasõjas Nõukogude Liidu poolel võidelnud veteranide esindaja Vassili Borodin. 9. mai tähistamiseks soovivad Nõukogude Armee ja sõjalaevastiku veteranid süüdata Tõnismäel ajutiselt igavese tule. Selgitasin, et see pole võimalik, palusin mõelda Tallinna eestlaste tunnetele. Olen korduvalt öelnud, et sümbolite püstitamine, mis võivad riivata mõne rahvusgrupi tundeid, on amoraalne. Samuti pole tule süütamine võimalik tehnilistel põhjustel. Kunagise tuleaseme tehnosüsteemid on vananenud ega võimalda tuld süüdata. Lahtise leegiga tuleseadme, lõkke või ajutiste tulepesade tegemine on Tallinna kesklinnas samuti keelatud. Nii ma veteranide esindajale ka ütlesin. Pärast arutelu, mille jooksul jäin oma positsioonidele kindlaks, tõusis härra veteran äkki püsti ja teatas ultimatiivses vormis, et kui Tallinn igavest tuld ei süüta, hakkavad juhtuma hirmsad asjad. Veteranide vennasorganisatsioonid Venemaal korraldavad Eestit gaasiga varustava torujuhtme sulgemise ning blokeerivad raudteetransiidi. Selle deklaratsiooniga läksime reedel lahku ning kuigi ma kinnitasin, et ei saa veteranide tahtmist täita, soovib hr Borodin tulla järgmisel nädalal uuesti oma nõudmisi kaitsma

Müüa hobune ja kana!

Kolmas väljapressimine sai teoks, kui selgus, et kinnisvaraspekulandid üritavad kohtu abiga nurjata Juhkentali (suur parkla Olümpia vastas) tänava kruntide müüki. Olümpia hotelli vastas olevast platsist kuulub osa eraomanikele. Tallinn on otsustanud lubada sel krundil alustada kinnisvaraarendust, koostanud vastava planeeringu ning kuulutanud välja linnale kuuluvate kruntide enampakkumise. 90-ndatest aastatest pärit kahtlase lepingu alusel aga väidavad naaberkruntide omanikud, et neil on linnaga kokkulepe kruntide koos müümiseks, kusjuures nemad peavad oma maa ruutmeetri eest saama kaks korda kõrgemat hinda, kui linn saab oma maa ruutmeetri eest. Väga lihtsustatud võrdlus võiks olla, kui kaks talumeest lepivad kokku, et lähevad koos turule: üks müüb hobuse ja teine kana kuid saadud raha jagavad pooleks – kuna kumbki müüs ju ühe elaja. Eraomanikud saaksid sellise koosmüügi korral kümnetesse miljonitesse kroonidesse ulatuva vaheltkasu – linnal aga jääks vastav summa saamata. Nüüd on eraomanikud vaheltkasu kaotamise hirmus pöördunud kohtu poole ning nõuavad kohtult linna kruntidele müügikeeldu. Nagu olen korduvalt öelnud, ei allu Tallinn minu juhtimise all mingitele väljapressimistele. Ei kinnisvaraspekulantidele ega välisriigi veteranidele. Kõik sellised katsed ainult vähendavad vastaspoole võimalusi oma tahtmist läbi suruda või neile kasulikule kokkuleppele jõuda.

Mittetulundusühingutele jääb maja

Pisut positiivsema lühiuudisena võib lõppenud nädalast nimetada kultuuri- ja ühiskonnategelasi huvitavat sõnumit. Kohtumisel Avatud Eesti Fondi ning teiste mittetulundusühingute juhtidega jõudsime kokkuleppele, et endise abilinnapea Maslovi poolt linnavara müüginimekirja lülitatud maja Estonia puiesteel võetakse kas müüginimekirjast välja või müüakse maja kasutavate MTÜde poolt ettekirjutatud tingimustel. Seega ei pea meie kolmanda sektori aktivistid oma peavarju pärast muretsema – kui nad soovivad, jääb maja müümata ja nad saavad seal edasi tegutseda.