Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

13. jaanuar 2012

Vastus Saarte Hääle küsimustele

Hea meel näha, et mu uusaastakiri on inimestele kohale jõudnud ning tõmmanud tähelepanu. Ja et mitte ainult mu isikule, vaid ka teemadele, millest kirjutasin. Allpool mu vastus Saarte Hääle ajakirjaniku küsimustele. Kuna ajakirjaniku kirjast leidsin küsimustega vaheldumisi ka tema isiklikke arvamusi ja väiteid, palusin, et juhul kui mu vastust ajalehes kasutatakse, tsiteeritaks terviklikku teksti ning ei tõstetaks üksikuid sõnu kontekstist välja. Suur tänu ajalehe Saarte Hääl toimetusele, nii ka tehti.

- – -

Oma valimispiirkonna inimestele saadetud aastavahetuse kirjas kasutasin täpsete juriidiliste formuleeringute asemel tõesti ehk pisut lihtsustatud sõnastusi, et tekst saaks lühem ja ülevaatlikum. Selline praktika peaks ka ajakirjanikele hästi tuttav olema. Hea meelega täpsustan ja selgitan.

Riikliku poliitika teostamine on meeskonnatöö ning koalitsioonis kokku lepitud riiklikud eesmärgid viiaksegi ellu riigi struktuure kasutades – sealhulgas ministeeriume, ameteid, riigile kuuluvaid ettevõtteid, sihtasutusi, avalik-õiguslikke organisatsioone jne. EAS ega teiste riiklike ametite ega asutuste hindamiskomisjonide otsuseid ei saa keegi kõrvaline isik mõjutada, need lähtuvad sellest, kui täpselt vastab projekt seatud kriteeriumidele, mis omakorda tulenevad riigi vastavast poliitikast. Kuid selle poliitika, nagu juba viitasin, on kujundanud koalitsiooni liikmed oma programmide ja valimisplatvormide alusel, seega kaudselt ka valijad, kes oma esindajad Riigikogusse on valinud.

EAS on Eesti Vabariigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on ellu viia Eesti arengu jaoks olulisi eesmärke ning jagada – nagu õigesti olete märkinud – tõepoolest lisaks riigi määratud vahenditele ka meile eraldatud EL struktuurifondide raha. Ja nagu kolumnistidele meeldib sageli rõhutada: riik, see ongi kodanikud ehk meie ise. Seega võivad nendesamade sulgedega, kui kasutada teie enda sõnastust, end ehtida ka kõik need, kes on kaasa aidanud mõistlike ja kasulike asjade edendamisele nii Saare- ja Muhumaal kui kogu riigis.

See, et “meie, saarlased, saime rahad peale” ühele või teisele heale projektile, näitab, et asjad liiguvad õiges suunas, et rahastamist on taotletud vajalikele ja mõistlikele tegevustele, mis kindlasti tõstavad saarlaste elu kvaliteeti. Sellised mõistlikud otsused sünnivad paljude erinevate inimeste koostöös ja aruteludes. Paljude strateegiliste otsusteni jõudmine on nõudnud ministeeriumide, ametite, Riigikogu liikmete, kohaliku võimu esindajate, ettevõtjate, vabatahtlike ja teiste huvigruppide pikka koostööd. Oma norivate küsimuste ja vandenõuteooriatega aitavad niisuguste protsesside kulgemisele kaasa isegi läbimüüki suurendavat skandaali või klikke ja kommentaare tootvat konflikti otsivad meediatöötajad.

EAS või PRIA või mitmetest muudest meetmetest raha saamise korral on rahastajate mainimine tõepoolest kohustuslik, sõltuvalt lepingust tuleb üles panna sildid või veel midagi sarnast – kohustus on raha saajal või projekti teostajal. Lepingud nõuavad, et raha saaja peab rahastajat mainima ka oma veebilehel, pressiteadetes ja muus PR-tegevuses. Tavaliselt küll kipuvad ajakirjanikud pressiteadetest ja uudistest selle lõigu maha tõmbama, mis raha-allikaid mainib, aga seegi on ju tavaline ajakirjanduslik praktika.

Rõõmustan täna koos paljude teiste saarlastega väikelaevaehituse kompetentsikeskuse arengu üle ja seda rõõmu ei vähenda asjaolu, et kinnistu kompetentsikeskusele kasutusseandmise alus on hoonestusõiguse andmine, mitte aga omandiõiguse ümber tõstmine sisuliselt riigi ühest taskust teise. Ma ei julge tõesti kinnitada, milliseid ameteid hakkab kompetentsikeskus andma 3,5 või 10 aasta pärast, aga tean kindlasti, et sellise keskuse valmimise üle tunnevad siirast head meelt kõik Saaremaa laevaehitajad – nii need, kes praeguse töötajaskonnaga kuidagi toime tulevad kui ka need, kes tööjõupuuduses vaevlevad või seda tööjõupuudust välismaiste töölistega on leevendanud.

Tallinna tänava ametliku nimetusega eksimise pärast oma kirjas palun vabandust.

Tänan ajalehte Saarte Hääl küsimuste eest ja soovin edu sisukate ning asjalike artiklite
kirjutamisel!
Lugupidamisega,
Tõnis Palts