Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

4. veebruar 2013

Vastuseks Urmas Varblasele

Vastus Urmas Varblase arvamusele.
Minu meelest pakutakse hamba ravimist pea maharaiumise läbi. Ettevõtetele tulumaksu kehtestamine oleks ettevõtete efektiivsuse ehk konkurentsivõime maksustamine, mis kokkuvõttes viib maksude laekumise vähenemisele. Ettevõtte tulumaksu kehtestamisega maksustataks sisuliselt ka ettevõtja kasumist tehtavad investeeringud inimkapitali.
Jah, probleem on tööjõu kõrged maksud. Selle probleemi lahendamiseks on ainus tee täna tõsta tulumaksuvaba miinimumi selliselt, et maksustatakse ainult üle 500 euro kuus saadav palga osa. See mõjub kõigile palga saajatele. See on realistlik tänaste kasvude ja sellest samast tööjõu maksude vähendamisest tekkivast lisakiirendusest teostada 4-5 aasta jooksul. See on ka tee, kuidas viia majanduskasv ka vähemkindlustatuteni, suurendades ka täna mitteküllaldast solidaarsust Eesti ühiskonnas.